Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Assessment i development center

Cel badania:

Assessment i Development Center są to metody oceny pozwalające na zbadanie natężenia kompetencji kluczowych na danym stanowisku u osób uczestniczących w sesji. Metoda ta szczyci się wysoką trafnością. Najczęściej jest stosowana w rekrutacji, ocenie potencjału, wyłanianiu kadry rezerwowej lub kandydatów do programów specjalistycznych, np. programów menedżerskich.  

Forma badania:

Uczestnicy badania biorą udział w sesji, która zazwyczaj trwa od 1 do 3 dni. W ramach sesji wszyscy uczestnicy poddawani są tym samym kilku zadaniom, w których biorą udział wspólnie (np. dyskusja grupowa dla 6 osób) lub indywidualnie (np. prezentacja sprzedażowa).

Podczas wykonywania poszczególnych zadań uczestników obserwują asesorzy, którzy dokonują obserwacji na przygotowanych wcześniej kwestionariuszach kompetencyjnych.

Po zakończeniu sesji odbywa się dyskusja asesorów i uzgadnianie wyników oceny. W rezultacie Klient otrzymuje raport, zawierający ocenę istotnych dla niego kompetencji w skali od 1 do 5 dla każdego uczestnika sesji.

Przykładowe zadania stosowane podczas sesji: Dyskusja grupowa z podziałem lub bez podziału na role; Prezentacja - wystąpienie uczestnika; Zadanie analityczne; Koszyk zadań; Wywiad kompetencyjny; Studium przypadku; Zadanie grupowe.  

Szacowany czas trwania badania:

Wybór i opisanie kompetencji, które będą podlegały ocenie, dobór skali - 10 - 20 dni roboczych;

Przygotowanie sesji: zadania, instrukcje, zespół asesorów, materiały dla uczestników, harmonogram, zabezpieczenie warunków fizycznych i tp. - 20 dni roboczych;

Przeprowadzenie jednej sesji (maksymalnie 6 - 8 osób)- 1 - 3 dni robocze;

Opracowanie raportu z wynikami oceny - 5 dni roboczych;

Przygotowanie informacji zwrotnych dla uczestników - (w zależności od liczby osób uczestniczących) - 5 - 10 dni roboczych  

Kontakt

Agnieszka Koszewska

akoszewska@competitiveskills.pl