Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Nasze usługi doradcze

 

Aktywnie wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów w zakresie human resources. Proponowane przez nas rozwiązania zawsze dostosowujemy do specyfiki danej firmy oraz zdefiniowanych przez Klienta potrzeb, tak aby możliwie najefektywniej zrealizować postawione przed nami zadanie.

Human Resources

Doradzamy zarówno firmom znajdującym się w fazie istotnych przekształceń lub przemian związanych z transakcjami kapitałowymi, jak również wszystkim tym podmiotom, które dostrzegają konieczność stałej pracy nad optymalizowaniem struktury i procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu poprawy efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i tym samym poprawy swojej pozycji konkurencyjnej.

Przeprowadzamy oceny efektywności wykorzystania zatrudnienia, opracowujemy okresowe systemy ocen, opisy stanowisk i standardy kwalifikacyjne. Nowoczesne metody typu Assessment czy Development Center pozwalają na wnikliwą ocenę natężenia kompetencji pracowników na danym stanowisku. Przeprowadzamy także badania satysfakcji pracowników i klientów, analizy fluktuacji kadr, a także organizujemy programy outplacementowe.

Coaching 

Wspieramy także w procesie projektowania i wdrażania coachingu w przedsiębiorstwach. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowania do prowadzenia coachingu pracowniczego menedżerów na różnych stopniach zarządzania.

Efektywna komunikacja

Pomagamy firmom w zwiększeniu efektywności pracy poprzez udoskonalenie procesów komunikacji wewnętrznej.

W tym zakresie proponujemy systemowe rozwiązania oraz cykle szkoleniowe dla wszystkich grup pracowniczych, zwłaszcza dla kadry zarządzającej i kierowniczej (wyższego i średniego szczebla).

Mystery shopping (Tajemniczy Klient)

Mystery shopping, zwany też „Tajemniczym Klientem” jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych miejscach.

Za pomocą tego badania dokonuje się oceny pracy np. kasjerów, sprzedawców, doradców Klientów w POK i wszystkich osób, które mają do czynienia z bezpośrednią obsługą Klienta.

Zwiększona konkurencyjność na rynku sprawia, że priorytetem firm staje się profesjonalna obsługa Klienta, która ma się stać wyróżnikiem jej sukcesu rynkowego, jest bowiem czynnikiem budowania trwałych więzi, co przekłada się na wielkość sprzedaży. W dobie globalizacji Klienci stają się coraz bardziej wymagający i zmniejsza się ich wyrozumiałość wobec popełnianych przez Firmy i ich pracowników uchybień i niedociągnięć, zwłaszcza związanych z obsługą.

Zapraszamy do wysłania zapytania:

Agnieszka Koszewska