Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Zmiana pracy - konieczność czy szansa?

Coraz częściej słyszymy, że obecnie rynek pracy jest rynkiem pracownika, że to właśnie pracownik jest rozchwytywany przez pracodawców i zarzucany zewsząd ofertami pracy. Jeśli więc wciąż otrzymujemy ciekawsze i konkurencyjne oferty pracy, chętnie zmieniamy firmy i powierzamy się nowej funkcji. Czy rzeczywiście tak jest?

Coraz częściej słyszymy, że obecnie rynek pracy jest rynkiem pracownika, że to właśnie pracownik jest rozchwytywany przez pracodawców i zarzucany zewsząd ofertami pracy. Jeśli więc wciąż otrzymujemy ciekawsze i konkurencyjne oferty pracy, chętnie zmieniamy firmy i powierzamy się nowej funkcji. Czy rzeczywiście tak jest?

Otóż statystyki wskazują, że ponad połowa menedżerów oraz specjalistów nie chce zmienić obecnej pracy na inną. O zmianie pracodawcy myśli jedynie 30 proc. Trzy czwarte badanych uważa,  że co jakiś czas zmiana pracy jest jak najbardziej korzystna dla własnego rozwoju zawodowego, jednak nie należy przesadzać z częstotliwością tych zmian.

Zbyt częste zmiany pracy w naszym CV spowodują, że będziemy postrzegani przez potencjalnych pracodawców jako „skoczkowie”, lub osoby mało dojrzałe do zidentyfikowania się z celami firmy. Możemy też zostać ocenieni jako osoby konfliktowe lub niezdolne do zaadoptowania się w środowisku pracy. Warto więc rozważyć kiedy i na jaką pracę się zdecydować myśląc o zmianie obecnych warunków.

Przez head-hunterów pozytywnie postrzegane są zmiany wewnętrzne, którym podlegamy, zwłaszcza wewnętrzne awanse pionowe, które wskazują wyraźnie na wysoką ocenę naszych kompetencji i przydatność zawodową. Takie zmiany są jak najbardziej mile widziane.

Chęć zmiany pracy

Zgodnie z wypowiedziami naszych respondentów często chęć zmiany pracy wynika z naszego nastroju, z danej sytuacji, w której znajdujemy się w momencie prowadzenia badania satysfakcji z pracy. Znając takie uwarunkowania naszych opinii i co za tym idzie podejmowanych działań, zmierzających lub nie pozyskaniu ciekawej oferty nowej pracy, pracodawcy mogą zadbać o odpowiednie nastroje w swojej firmie. Tak też coraz częściej się zdarza.

W celu zapewnienia sympatycznej atmosfery w pracy, pracodawcy organizują różnego typu imprezy integracyjno - rozrywkowe, przygotowują oferty dodatkowych bonusów, takich jak karnety do kina, na siłownię, basen itp. Umilane są również same warunki fizyczne, w których pracują ludzie, np. sadzone są piękne kwiaty, dobierane odpowiednie kolory wystroju wnętrz itp.

Niezależnie od wszystkiego, zawsze będą osoby mniej i bardziej zadowolone, zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców. Intencją tych osób będzie doprowadzenie do zmiany, polegającej niekiedy na zwolnieniu pracownika lub też, w przypadku pracownika - na znalezieniu innej pracy, która wydaje się w danym momencie bardziej atrakcyjna od obecnej.

Około 60% osób pytanych o chęć zmiany pracy, nie myśli i nie podejmuje obecnie żadnych kroków w tym celu. Są to na ogół osoby z dużym doświadczeniem w pracy u jednego pracodawcy (powyżej 9 lat), osoby o ustabilizowanym życiu prywatnym (np. matki z małymi dziećmi, którym obecna praca umożliwia godzenie funkcji matki i pracownika).

Do grupy osób nie myślących o zmianie pracy można także zaliczyć tych, którzy postrzegają obecny rynek pracy jako trudny i niekorzystny. Do zmiany pracy mniej dążą również ci, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy (na własny wniosek) i ci, którzy nie pozostają często po godzinach - czyli pracują nie więcej niż 8 godzin dziennie.

Osoby najczęściej chętne do zmiany pracy, to ludzie samotni, bezdzietni, osoby, które czują, że obecny pracodawca nie daje im szans na awans lub na ciekawe zadania zawodowe. Najczęściej są to pracownicy, których staż pracy u obecnego pracodawcy nie przekracza dwóch lat. Z przyjemnością korzystają ze składanych nowych ofert pracy, pracownicy, którzy sami z siebie nie szukają zmian, lecz zostali wyłonieni przez tak zwanych „łowców głów”. Zwłaszcza, że w takich sytuacjach najczęściej nowe warunki pracy dostosowywane są do ich wymagań i oczekiwań. Niestety dotyczy to jedynie wybitnych osób i mało powszechnych stanowisk pracy.

Korzyści ze zmiany pracy

Niektórzy z nas widzą korzyści inni wady w związku ze zmianą pracy. Oczywiście wszystko zależy od tego jaki był powód zmiany i jak przedstawiają się warunki związane z nowym zatrudnieniem w porównaniu z poprzednim.

Zakładając, że sami decydujemy się na zmianę pracy, gdyż nowa oferta wygląda obiecująco, zaledwie w jednej piątej przypadków zostajemy rozczarowani. Tylko jedna piąta respondentów uważa, że zmiana pracy w takiej sytuacji okazała się dla nich niekorzystna. Tylko jedna piąta, czy może aż jedna piąta?

Pamiętajmy, że zawsze otrzymując nową propozycję pracy, potencjalny pracodawca stara się sprzedać nam z jak najlepszej strony. Przedstawia głównie atuty nowego stanowiska, „zapominają” czasem o drobnych niedogodnościach. Zdarza się też tak, że w firmie zachodzą nieprzewidywalne zmiany, które automatycznie zmieniają naszą sytuację.

Jacy jesteśmy?

Polacy podchodzą do karier bardzo zachowawczo i choć argumenty przemawiają wyraźnie za zmianą pracy, bardzo wiele osób tkwi dalej na swoich stanowiskach, bojąc się podejmowania wyzwań, widma bezrobocia, utraty pozycji społecznej jak i również redukcji dochodów.  Polacy cenią sobie stabilność zatrudnienia, a każda nowa praca w początkowym okresie takiego poczucia nie daje.  Kandydaci długo zastanawiają nad otrzymanymi ofertami.  Czekają na zmiany w firmie czy na rynku. Często zdarza się, że otrzymaną ofertę traktują jako kartę przetargową w negocjacjach o podwyżkę czy awans w obecnej firmie. 

Najwięcej korzyści w zmianie pracy widzą absolwenci szkół wyższych (80 proc.), natomiast opinię, że warto zmieniać pracę jak najrzadziej, wyrażają osoby ze średnim wykształceniem i jest ich 31 proc.

Dostępność atrakcyjnych posad

Duża grupa menedżerów i ekspertów na współczesnym rynku pracy uważa, że nie miałaby problemów ze znalezieniem nowej, ciekawej pracy. Zazwyczaj opinię tę podzielają osoby samotne, bezdzietne, młode stażem i ludzie z wysoką samooceną.

Co trzeci badany uważa, że ciężko jest znaleźć satysfakcjonującą pracę. Tego zdania są najczęściej osoby ze średnim wykształceniem lub osoby pracujące u jednego pracodawcy dłużej niż 10 lat.

Występuje również  zróżnicowanie  w tego typu poglądach  pod względem płci. Większy odsetek ludzi, deklarujący, że znalezienie nowej satysfakcjonującej pracy będzie trudne, jest wśród kobiet (39 proc.) niż wśród mężczyzn (30 proc.). Różnice te jednak nie są aż tak duże.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, jakie czynniki  zewnętrzne będą oddziaływały na nasze szanse na rynku pracy, najważniejsze są nasze uwarunkowania wewnętrzne, nasze nastawienie, przekonania, nasza postawa względem danej sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy.

Więcej wiary w siebie i własne możliwości to większe szanse na sukces!

 Competitive Skills

« powrt