Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


W jaki sposób skutecznie motywować pracowników? Wskazówki dla menedżera

O motywacji pracowników mówi i pisze się wiele. W literaturze przedmiotu można się spotkać z wieloma sposobami motywowania, które można wykorzystywać w zależności od kontekstu sytuacji i możliwości firmy.

O motywacji pracowników mówi i pisze się wiele. W literaturze przedmiotu można się spotkać z wieloma sposobami motywowania, które można wykorzystywać w zależności od kontekstu sytuacji i możliwości firmy. Istnieje jednak kilka uniwersalnych zasad motywowania pracowników, którymi powinien kierować się każdy menedżer.

Dr Piotr Wachowiak w swojej książce „Profesjonalny menedżer - umiejętność pełnienia ról kierowniczych” wskazuje kilka najważniejszych zasad skutecznej motywacji, które powinny przyświecać każdemu menedżerowi z kierowaniu zespołem. Przyjrzyjmy się im.

Proces motywacji trzeba zacząć od siebie

Każdy menedżer, który chce skutecznie motywować powinien sam wykazywać się określoną postawą i nastawieniem do wykonywanej pracy. Powinien być przekonany do celów i zadań jakie stają przed zespołem. Dobry menedżer powinien zdawać sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron, powinien entuzjastycznie podchodzić do realizowanych zadań. Aby stać się wzorem i autorytetem dla pracowników musi dawać dobry przykład. Menedżer, który się spóźnia do pracy, nie nauczy swoich pracowników punktualności.

Umiejętność wyznaczania celów dla siebie i pracowników

Profesjonalny menedżer powinien wiedzieć do czego dąży i umieć jasno precyzować cele. Dokładnie określone cele dla zespołu powinny być sformułowane w sposób konkretny. Powinny być przede wszystkim osiągalne. Zbyt wysoko „podkręcone” mogą prowadzić tylko do frustracji i demotywować pracowników. Menedżer powinien wyznaczać cele, które z jednej strony będą wyzwaniem dla pracownika, z drugiej strony będą przez niego akceptowane, jako możliwe do realizacji. Bardzo dobrą praktyką jest angażowanie pracownika we wspólne określanie celów.  Ale wyznaczenie celów to nie wszystko, dobry menedżer powinien umieć zarządzać przez cele, czyli kontrolować ich wykonanie, wspierać w przypadku problemów oraz nagradzać po realizacji określonego zadania.

Delegowanie uprawnień jako czynnik motywacyjny

Delegowanie uprawnień ma wiele zalet. Przede wszystkim pracownik przyjmujący na siebie określone zadanie, czuje się za nie odpowiedzialny, zaufanie ze strony menedżera wpływa bardzo pozytywnie na poziom zaangażowania pracownika. Delegowanie zadań zwiększa samodzielność pracownika, daje poczucie większych osiągnięć. Pracownik, któremu menedżer deleguje zadania, ma również poczucie, że jego przełożony mu ufa i docenia jego możliwości.

Wiara i zaufanie - wartości nadrzędne

Menedżer powinien wierzyć swoim pracownikom, w ich dobre intencje oraz zamiary. Brak zaufania i podejrzliwość to podstawowe czynniki niszczące relacje pomiędzy podwładnym a przełożonym. Pracownik, który na każdym kroku czuje się kontrolowany i sprawdzany traci wiarę we własne możliwości, traci motywację. Dobry menedżer będzie budował atmosferę zaufania, wierząc, że będzie ona fundamentem efektywnej współpracy. Cele jakie stoją przed zespołem to również cele menedżera, powinien pamiętać o tym, że jeśli pracownicy osiągną sukces, to będzie to również jego sukces.

Umiejętność zauważania potrzeb pracowników

Każdy pracownik ma swoje potrzeby i indywidualne cele związane z funkcjonowaniem zawodowym. Menedżer powinien umieć je identyfikować i zaspakajać. Dobry menedżer powinien często rozmawiać ze swoimi pracownikami, znać ich plany i dążenia. Tylko w ten sposób może kierować odpowiednio możliwościami zaspokojenia ich potrzeb. Poza tym jeśli menedżer zna swoich pracowników, to wie, jakiego typu zadania komu zlecać. Bardzo rozsądnym działaniem jest kierowanie zadań zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami pracownika.

Pochwała jako nagroda

Każdy potrzebuje być chwalony. Pracownik, który otrzymuje informację zwrotną o efektach swojej pracy, zupełnie inaczej podchodzi do powierzonych obowiązków. Dlatego też menedżer powinien umieć dostrzegać sukcesy swoich pracowników i je nagradzać. Pochwała jest doskonałym sposobem nagradzania. Należy przy tym jednak pamiętać, że chwalić powinno się za konkretne rzeczy. Pochwały można udzielać w obecności innych pracowników lub na osobności - to już zależy od sytuacji. Menedżer powinien pamiętać, że każdy sukces odniesionych przez jego pracowników powinien być okazją „do świętowania”. Sukcesy poszczególnych pracowników odpowiednio nazwane i nagrodzone stają się również dodatkowym motywatorem do działania dla innych pracowników.

Uświadomienie możliwości rozwoju jako fundament motywacji

Każdy pracownik przywiązuje uwagę do innych kwestii. Menedżer powinien znać indywidualne plany każdego pracownika i motywując go do działania, nakres leć możliwość rozwoju, w tym właśnie indywidualnym kierunku. 

Porażka przekuta w sukces

Dobry menedżer powinien umieć odpowiednio zareagować na porażki i niepowodzenia pracowników. Każdy popełnia błędy, ale na błędach można się uczyć - takie podjecie powinien reprezentować. Wszystkie błędy powinny być wspólnie przeanalizowane, aby w przyszłości już się nie pojawiły. Menedżer powinien stworzyć taką relację, w której pracownik nie będzie się bał rozmawiać o swoich niepowodzeniach.

Współzawodnictwo ale nie rywalizacja

Współzawodnictwo w zespole ma bardzo pozytywny wpływ na pracowników i z pewnością zwiększa motywację i zaangażowanie. Ale od współzawodnictwa jest bardzo blisko do rywalizacji, która zniszczy nawet najlepszych pracowników. Rywalizacja wiąże się z wieloma negatywnymi kwestiami, takimi jak: agresja, chęć zwycięstwa za wszelką cenę. Należy zatem bardzo ostrożnie pobudzać współzawodnictwo nastawione jednak na prace zespołową i osiągniecie wspólnego celu.

Współudział w życiu firmy

Pracownicy powinni wiedzieć co się dzieje firmie i w miarę możliwości powinni być angażowani w procesy podejmowania decyzji. Pracownicy powinni być świadomi celów jakie chce osiągnąć firma długofalowo, aby mogli się z nimi utożsamiać.

Motywacja przez cały czas

Dobry menedżer powinien motywować swoich pracowników cały czas. To nie mogą być jednorazowe momenty i przypływy energii, tylko ciągły proces wzmacniania pozytywnych zachowań. Menedżer, który osiągnie określony autorytet wśród pracowników powinien zarządzać  przez zachęty.

Competitive Skills

« powrt