Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Usługi szkoleniowe opodatkowane 23% VAT

Usługi szkoleniowe, odnośnie których dotychczas nie było jednoznacznie określone, czy powinny być, czy też nie opodatkowane VAT od 1 stycznia 2011 r. są obłożone 23% podatkiem VAT.


Dotychczas nie było jasne, czy usługi szkoleniowe są, czy też nie zwolnione z podatku VAT. Wiele firm szkoleniowych korzystało z tej niejasności prowadząc usługi szkoleniowe zwolnione z VAT.

Pomimo wielu niejasności i różnorodności interpretacji w kwestii zwolnień i obciążeń podatkiem VAT usług szkoleniowych, w celu uniknięcia posądzenia o uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania lub nadużycie prawa, usługi świadczone przez Competitive Skills Sp. z o.o. już wcześniej były opodatkowane 22% podatkiem VAT. Od 1 stycznia zmieni się natomiast stawka z 22% na 23%.

Wyjaśnienie dotychczasowego opodatkowania szkoleń: 

Competitive Skills Sp. z o.o. jest spółką świadczącą usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń biznesowych o charakterze konsultacyjno - warsztatowym. Naszym celem jest przekazywanie Klientom użytecznej wiedzy w zakresie różnych obszarów biznesowych, wiedzy popartej głównie bogatym doświadczeniem ekspertów w danej dziedzinie. Organizowane przez nas szkolenia mają charakter jedno lub dwudniowych warsztatów interaktywnych, umożliwiających ćwiczenie konkretnych sytuacji biznesowych. Najczęściej stosowane metody warsztatowe to: prezentacje multimedialne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, moderowane dyskusje, scenki rodzajowe i sytuacyjne, zadania do wykonania, testy merytoryczne i psychologiczne, nagrania i odtwarzania prezentacji z komentarzem eksperckim, konsultacje.  Zgodnie z VI Dyrektywą Unijną dotyczącą VAT, zwolnione od podatku są wyłącznie usługi szkoleniowe wykonywane przez instytucje edukacyjne. Te podmioty natomiast, które nie mają statusu instytucji edukacyjnej nie korzystają ze zwolnienia. Zgodnie z tą Dyrektywą: „… Państwa Członkowskie stosują zwolnienie do następujących czynności na warunkach, które należy określić w celu zapewnienia prawidłowego i jednoznacznego stosowania zwolnień oraz wyeliminowania działań mających na celu uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania lub nadużycie prawa: (…)(i) kształcenie dzieci i młodzieży, edukacja szkolna i uniwersytecka, kształcenie zawodowe i szkolenia przekwalifikowujące, w tym świadczenie usług i dostawa towarów bezpośrednio z nimi związanych, wykonywane przez organy podlegające prawu publicznemu powołane do wykonywania takiej działalności lub przez inne organizacje wskazane przez zainteresowane Państwa Członkowskie jako organizacje powołane do realizacji podobnych celów;…” 

Kierując się powyższym, mimo wielu niejasności i różnorodności interpretacji w kwestii zwolnień i obciążeń podatkiem VAT usług szkoleniowych, w celu uniknięcia posądzenia o uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania lub nadużycie prawa, usługi świadczone przez Competitive Skills Sp. z o.o. były już wczesniej opodatkowane podatkiem VAT.

Zwiększenie ceny szkoleń o podatek VAT dla płatników VAT nie jest w żaden sposób obciążąjące, gdyż mogą sobie ten VAT odliczyć. Jest to z pewnością różnica dla tych, którzy korzystają ze szkoleń prywatnie, chcąc na własną rękę rozwijać swój potencjał, gdy pracodawca nie oferuje takich form rozwoju lub oferuje w stopniu niesatysfakcjonującym.

Competitive Skills

« powrót