Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Uczelniom wyższym brakuje wykwalifikowanej kadry naukowej

Zdaniem Grzegorza Buczyńskiego, dyrektora departamentu nauki, oświaty i dziedzictwa naukowego NIK, uczelnie nie przywiązują znacznej wagi do kształcenia nauczycieli akademickich, pomimo iż podstawowym zadaniem uczelni, obok prowadzenia studiów, jest kształcenie i promowanie kadr naukowych.

Zdaniem Grzegorza Buczyńskiego, dyrektora departamentu nauki, oświaty i dziedzictwa naukowego NIK, uczelnie nie przywiązują znacznej wagi do kształcenia nauczycieli akademickich, pomimo iż  podstawowym zadaniem uczelni, obok prowadzenia studiów, jest kształcenie i promowanie kadr naukowych. Ankietowani przez NIK wykładowcy podkreślali,  iż głównym czynnikiem hamującym zdobywanie kolejnych stopni naukowych  jest brak czasu spowodowany nadmiarem obowiązków dydaktycznych. W 1991 roku stopień doktora zdobyło 1,5 tys. osób, habilitację obroniło 593 doktorów, a tytuł profesora otrzymało 451 osób. Z kolei w 2006 roku przybyło 6 tys. doktorów, 860 doktorów habilitowanych i jedynie 397 profesorów. Średnio co roku na stacjonarnych (bezpłatnych) studiach doktoranckich kształci się około 21 tys. osób. Z tego tylko co czwarta osoba  rozpoczyna przewód doktorski.W roku akademickim 2006/2007 w porównaniu z rokiem akademickim 1990/1991 liczba szkół wyższych zwiększyła się z 112 do 448, tj. czterokrotnie. Z kolei liczba studentów wzrosła z 403 tys. do 1,9 mln, tj. ponad czterokrotnie, a nauczycieli akademickich z 61 tys. do 96 tys. Przybyło zatem nieco więcej niż połowę wykładowców.Mimo czterokrotnego zwiększenia się liczby studentów, nie przybyło nam znacząco osób ze stopniami i tytułami naukowymi - mówi Grzegorz Buczyński.

Competitive Skills

« powrót