Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Trybunał Konstytucyjny uznał, że 60-letni mężczyźni mają prawo do wcześniejszej emerytury

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada, że 60-letni mężczyźni urodzeni przed 1949 r. po osiągnięciu 35-letniego stażu ubezpieczeniowego, będą mieli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Obecnie sytuacja kobiet i mężczyzn jest zróżnicowana. Kobiety mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli osiągnęły 55 rok życia i mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo osiągnęły 55 rok życia, mają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Mężczyźni zaś - odpowiednio - nabywają  prawo do tego świadczenia tylko wówczas, gdy ukończyli 60 rok życia, posiadają  25-letni okres składkowy i nieskładkowy i zostali uznani za całkowicie niezdolni do pracy.  Trybunał Konstytucyjny uznał, iż nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn i przyznał prawo do wcześniejszej emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym.

Competitive Skills

« powrt