Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Telepraca - praca na odległość

Telepraca staje się pomału jedną z najbardziej powszechnych form zatrudniania pracowników. Dla pracodawców stwarza możliwość redukcji kosztów tradycyjnego zatrudnienia, dla pracowników staje się szansą na aktywność zawodową.

Telepraca staje się pomału jedną z najbardziej powszechnych form zatrudniania pracowników. Dla pracodawców stwarza możliwość redukcji kosztów tradycyjnego zatrudnienia, dla pracowników staje się szansą na aktywność zawodową.

Definicja telepracy określa tą formę zatrudnienia jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telefon, faks, Internet). Jest to praca na odległość, wykonywana przez pracownika całkowicie lub częściowo poza firmą.

Najważniejsze korzyści dla telepracownika to przede wszystkim elastyczność miejsca pracy, ale również czasu pracy. Przestają się liczyć takie kwestie jak wiek i wygląd, a praca w domu obniża oczywiście poziom stresu. Telepraca stwarza ogromne szanse na zdobycie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, młode matki oraz osoby zamieszkujące w dalekich odległościach od danej firmy.

Od strony pracodawcy zaletą jest przede wszystkim optymalizacja zatrudnienia. Niezwykle istotny jest fakt, że przy wykorzystaniu telepracy pracodawca płaci za efekty, a nie za czas poświęcony na wykonanie pracy. Pracodawca nie musi również utrzymywać  stanowiska pracy, zmniejszają się zatem znacznie nakłady finansowe.

Telepraca posiada również swoje wady. Trudno jest zbudować więź pracownika z firmą, zazwyczaj nie identyfikują się oni z organizacją. Utrudnione jest również zarządzanie organizacja pracy i kontrola telepracownika. W Polsce nie ma nowoczesnych przepisów regulujących telepracę. Dopiero w kwietniu 2007 zakończono prace resortowe nad stworzeniem podstaw prawnych wykonywania telepracy w Polsce.

Projekt przewiduje wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego rozdziału zatytułowanego „Warunki zatrudnienia pracowników w formie telepracy”. Zgodnie z definicja zawartą w projekcie ustawy telepracownicy będą się charakteryzować:

  • Regularnym wykonywaniem pracy poza zakładem pracy
  • Wyniki pracy będą przekazywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem co do wykonywania telepracy będzie możliwe w dwóch przypadkach:

  • Podczas zawierania umowy o pracę
  • W trakcie trwania stosunku pracy

Jeśli pracodawca w trakcie trwania stosunku pracy zaproponuje przejście na telepracę, będzie mógł to zrobić za pomocą porozumienia zmieniającego. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że pracownik w terminie 3 miesięcy od podjęcia telepracy, która zmieni dotychczasowe warunki zatrudnienia, może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Zgodnie z projektem ustawa będzie dawać również gwarancję równego traktowania telepracowników. Tak jak inni pracownicy firmy muszą mieć dostęp do szkoleń, możliwość awansu, powinni być również tak samo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz warunków zatrudnienia.

Być może jeszcze w tym roku doczekamy się obowiązujących zmian dotyczących telepracy w Kodeksie pracy. Jest to z pewnością duża szansa na rozwój tego typu zatrudnienia, a z drugiej strony pilna konieczność, aby wprowadzić stosowne regulacje w tej kwestii. 

Competitive Skills

« powrt