Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Staże na wysokim szczeblu

Chcesz robić karierę w instytucjach Unii Europejskiej, polskich placówkach zagranicznych czy organizacjach międzynarodowych? W czasie studiów i tuż po nich możesz zetknąć się z "wielkim światem dyplomacji"!

Chcesz robić karierę w instytucjach Unii Europejskiej, polskich placówkach zagranicznych czy organizacjach międzynarodowych? W czasie studiów i tuż po nich możesz zetknąć się z "wielkim światem dyplomacji"!  Jeśli znasz dobrze język obcy - najlepiej angielski - i nie boisz się kilkunastotygodniowej rozłąki z domem rodzinnym, pomyśl o wyjeździe na praktykę zagraniczną. Nie traktuj jej jednak jak okazji do zarobku, ale jak oryginalny sposób na zdobycie doświadczenia!


Dyrekcje Generalne KE i Komitet Regionów

W instytucjach Unii Europejskiej rekrutacją zajmuje się specjalnie powołane Biuro Doboru Kadr Wspólnot Europejskich ESPO. W większości przypadków stażysta musi posiadać dyplom uniwersytecki, ale jest też kilka możliwości dla studentów. To samo biuro zajmuje się również rekrutacją pracowników stałych i kontraktowych.Komisja Europejska oferuje płatne staże w dyrekcjach generalnych - jednostkach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zakresów polityki Unii Europejskiej (np. ds. rynku wewnętrznego i usług, edukacji i kultury, podatków i unii celnej itd.). Bez względu na kierunek studiów z pewnością znajdziesz coś dla siebie - unijna polityka dotyczy każdej dziedziny życia. Zgłaszać się na staż trzeba z niemal rocznym wyprzedzeniem, a praktyki zaczynają się co roku 1 marca oraz 1 października. Wszyscy praktykanci, bez względu na dyrekcję, mają podobne obowiązki: pracują pod okiem tzw. doradcy, biorą udział w spotkaniach, zajmują się dokumentacją. Mają także prawo udziału w posiedzeniach innych departamentów. Niekiedy dyrekcje organizują stażystom wycieczki i wizyty w innych instytucjach.Komitet Regionów, najmłodsza instytucja UE, koordynuje politykę regionalną. Stażyści trafiają zarówno do działów administracyjnych (np. budżetu i finansów), jak i politycznych (np. analizy strategii) i biorą udział w ich pracach. Staże krótkookresowe (do czterech miesięcy) są bezpłatne. Uczestnik stażu długookresowego otrzymuje grant w wysokości 100 euro. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Biura Doboru Kadr.Warunkami koniecznymi do ubiegania się o staże w dyrekcjach i Komitecie Regionów są:

  • potwierdzona znajomość co najmniej dwóch języków obcych (w tym obowiązkowo angielskiego, francuskiego lub niemieckiego),
  • dyplom magistra, licencjata lub inżyniera.

Stałe Przedstawicielstwo RP

Program stażowy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej umożliwia pracę pod okiem mentora - dyplomaty. Mogą się o niego ubiegać studenci co najmniej czwartego roku kierunków związanych z profilem działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, finanse, księgowość itp.). Wymagane dokumenty to:

  • skierowanie z uczelni, 
  • rekomendacja rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej, dyplomowej,
  • podanie adresowane do właściwego ambasadora,
  • życiorys,
  • kopia dowodu osobistego,
  • adres czasowego zamieszkania podczas praktyk.

Kandydat na stażystę powinien określić, w którym z 17 wydziałów chciałby pracować i czym chciałby się zajmować. Staż w Stałym Przedstawicielstwie trwa miesiąc (w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony) i jest bezpłatny.

Praktyka w dyplomacji

Wielką politykę można też obserwować z pozycji praktykanta w polskiej placówce dyplomatycznej. Praktykanci-dyplomaci muszą:

  • mieć ukończony trzeci rok studiów,
  • studiować na kierunku związanym z profilem MSZ.

Najczęściej powinni uzyskać również rekomendację z macierzystej uczelni oraz określić, czym chcieliby się zajmować. Wszystkie formalności załatwia się bezpośrednio w danej ambasadzie lub konsulacie i to szef tej placówki decyduje ostatecznie o przyjęciu na praktykę lub nie. Ważne: zanim zaczniesz ubiegać się o praktykę, musisz znaleźć miejsce zamieszkania!Praktykanci zaangażowani są na ogół w prostsze czynności, niewymagające dostępu do informacji poufnych - zajmują się np. wnioskami wizowymi, przygotowują niektóre dokumenty, uczestniczą w oficjalnych przyjęciach, bankietach.
 

W strukturach międzynarodowych

Ogłoszenia o aktualnych naborach do organizacji międzynarodowych można znaleźć na stronie polskiego MSZ, ale warto też przeglądać strony organizacji, których działalność Cię interesuje. Bezpłatne staże dla studentów powyżej II roku, znających angielski i francuski, oferuje np. brukselska siedziba NATO. Selekcja i przydział do konkretnych jednostek odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, CV i listu motywacyjnego. Każdy stażysta pracuje pod okiem mentora. Możesz być także wysłany na misję, pod warunkiem że ma ona techniczny charakter. Zdarza się także, że stażyści działają w strefie bezpieczeństwa i mają dostęp do poufnych informacji.

Zeszłoroczny praktykant w ambasadzie RP w Kairze:

Dzięki praktykom w ambasadzie, mogłem zebrać materiały do pracy magisterskiej. Rozpoczynałem od przygotowywania sprawozdań z prasy egipskiej dotyczących zarówno sytuacji w Egipcie, jak i na Bliskim Wschodzie, oraz wychwytywałem informacje o Polsce - przede wszystkim były to tłumaczenia. W sprawach konsularnych miałem trochę więcej zadań, np. "opiekowałem się" procedurami wizowymi od momentu przyjęcia wniosku, aż po wydanie dokumentu. Do tego tłumaczenia kontraktów małżeńskich (miałem nawet możliwość przygotowywania przysięgi i przemówienia na ślub Polaków, którzy zdecydowali się pobrać w Egipcie), kontakty z Polonią, współpraca z rodzinami polsko-egipskimi. Miałem nawet możliwość poznania procedury wysyłania do Polski zwłok osoby, która zmarła w Egipcie. Pilotowałem kwestię począwszy od pojawienia się informacji o zgonie, poprzez przewiezienie do Kairu, identyfikację zwłok, zaplombowanie i wysłanie do Polski.Co mi pozostało? Wspomnienia i kontakty. No i przy okazji obaliłem swoje wyobrażenie o sielankowości pracy w dyplomacji. Byłem np. na mało ważnym przyjęciu, na którym protokół wymagał stania przez cztery godziny w kairskim upale. Poza tym absolutne pozytywne podejście ambasadora do pracowników - przez miesiąc mojego pobytu zawsze znajdował dla mnie czas, a nawet podsyłał zaproszenia na jakieś miłe wydarzenia. Poznałem prywatne życie polskich dyplomatów, grałem - jako reprezentant Polski - w dyplomatycznym turnieju piłki nożnej.  

Praktykant w ambasadzie RP w Londynie:

Przez miesiąc praktykowałem w Departamencie Promocji Pracy i Informacji pod okiem attaché prasowego. Ale miałem bardzo dużo swobody, mogłem bardzo dokładnie poznać sposób funkcjonowania całej ambasady - nie tylko mojego wydziału. Miałem nawet dostęp do niejawnych dokumentów! W dziale prasowym zajmowałem się m.in. przygotowywaniem prasówki oraz tzw. clarisów - ważnych informacji na temat danego kraju, które każda ambasada przesyła do polskiego MSZ-u.

Pisałem podsumowanie publikacji na temat rozszerzenia UE. Miałem też możliwość udziału w spotkaniach tzw. think tanków - grup roboczych pracujących nad konkretnymi zagadnieniami. Przyglądałem się np. spotkaniu dotyczącemu przystąpienia Chorwacji do UE. W budynku Parlamentu byłem tam, gdzie nie ma wstępu żaden turysta, a Brytyjczyk musi mieć specjalne pozwolenia! Najbardziej zaskoczyło mnie to, z jaką życzliwością byłem tam traktowany. Na zakończenie praktyk było miłe pożegnanie z podziękowaniami, a nawet ciasto.

 

Iza Zbonikowska
Dziennikarz pracuj.pl

« powrót