Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna oto jest pytanie...

Każda firma w przededniu rekrutacji pracowników musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skierować swoją ofertę na rynek pracy czy też radzić sobie własnymi siłami i wewnętrznym awansowaniem dotychczasowych pracowników.

Każda firma w przededniu rekrutacji pracowników musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skierować swoją ofertę na rynek pracy czy też radzić sobie własnymi siłami i wewnętrznym awansowaniem dotychczasowych pracowników.Wybór określonego kierunku działania jest warunkowany wieloma zmiennymi. Zależy on w dużej mierze od specyfiki organizacji, jej zasobów, ale także od charakteru stanowiska, na które poszukujemy kandydata. Każda z form ma wady i zalety, dlatego przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego należy dobrze rozważyć, która z nich jest w naszej sytuacji możliwa i która może przynieść najlepszy oczekiwany efekt. 

Najczęściej stosowane formy rekrutacji zewnętrznej to zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie i Internecie, zlecenie usługi firmom rekrutacyjnym, promocja marki i udział pracodawcy w targach pracy, a także oparcie się o rekomendację.Wybór konkretnego działania jest uwarunkowany sytuacją na rynku pracy, sytuacji w firmie oraz  specyfiki stanowisk, na które prowadzony jest nabór. Pracodawca podejmuje się rekrutacji zewnętrznej, głównie przy obsadzaniu stanowisk najniższego szczebla lub takich, które trudno jest obsadzić z własnych zasobów. Może to dotyczyć sytuacji, gdy w firmie jest niedobór  wyspecjalizowanych pracowników bądź też brak jest  czasu na przyuczanie od podstaw osób z wewnątrz. Rekrutacja zewnętrzna jest podejmowana również przy pozyskiwaniu kadry top management lub obsadzaniu eksponowanych stanowisk gdy wymagane jest pozyskanie osoby o ponadprzeciętnych kwalifikacjach, wyjątkowych osiągnięciach lub umiejętnościach. Rekrutacji w takiej formie dokonuje się zwykle na stanowiska zarządcze, głównie w dużych firmach o globalnym zasięgu, spółkach akcyjnych, holdingach.

Główną i niezaprzeczalną zaletą rekrutacji zewnętrznej jest możliwość dotarcia do znacznej liczby zróżnicowanych kandydatów i szansa wyboru osoby, która najlepiej spełni nasze oczekiwania. Ponadto nowy członek w zespole często ma inne spojrzenie na wiele spraw, wnosi nowe pomysły i dotychczasowe doświadczenie zdobyte w innych firmach, a często też nowe strategie i standardy, które można zaimplementować w naszej firmie. Taka forma rekrutacji jest dodatkowo elementem promocji pracodawcy na rynku pracy.

Wady rekrutacji zewnętrznej to głównie wyższe niż przy rekrutacji wewnętrznej - koszty, często długi czas pozyskiwania pracowników, a nierzadko niezadowolenie pracowników wewnątrz firmy mogące prowadzić do powstania konfliktów. Dlatego bardzo ważnym elementem tego typu działań jest wprowadzenie nowego pracownika do firmy i zadbanie o zachowanie równowagi w zespole. 

Zmierzającą w przeciwnym kierunku formą rekrutacji pracowników jest rekrutacja wewnętrzna spośród dotychczasowych pracowników firmy. Prowadzona jest ona głównie przez dział HR poprzez informowanie pracowników o wolnych wakatach, co daje im możliwość aplikacji na dane stanowisko, a następnie odbycie tury rozmów kwalifikacyjnych z osobami które przystąpiły do procesu. Rozmowy te mają głównie na celu poznanie motywacji kandydata oraz przeprowadzenie oceny, czy jest to właściwy na zmiany w rozwoju ścieżki kariery.

Niezaprzeczalnym atutem takiej formy rekrutacji jest dobra znajomość kandydatów, ich kwalifikacji i dotychczasowych dokonań. Do zalet można dodać możliwość promocji i rozwoju własnego personelu, co daje możliwość ciągłego rozwoju pracowników, a także znacząco wzmacnia motywację w zespole i wiąże pracowników z firmą. Atutem jest tu również krótszy czas poświęcony na wdrożenie pracownika do pracy na określonym stanowisku, gdyż zna on organizację, jej kulturę i warunki, w jakich przyjdzie mu pracować.

Wadą rekrutacji wewnętrznej jest głównie brak dopływu do firmy tzw. „świeżej krwi” - osób o nowym spojrzeniu, otwarcia na inne rozwiązania. Może to grozić stagnacją. Innym zagrażającym czynnikiem jest tzw. „efekt domina” - pozyskanie dobrego pracownika przez jeden dział firmy łączy się równocześnie z osłabieniem innego zespołu organizacji. Duże firmy zabezpieczają się przed tym efektem liczebnością zespołu. Dodatkowym efektem negatywnym może być, przy niewłaściwym postępowaniu rekrutacyjnym, zburzenie stosunków interpersonalnych w zespole.

Jednak rekrutacja wewnętrzna jest rekomendowana, jeśli tylko zasoby firmy na to pozwalają.  Najlepszym wyjściem może być połączenie tych dwóch form rekrutacji stosowanych zamiennie w zależności od aktualnych potrzeb firmy.  

Competitive Skills

« powrót