Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Rady Pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w niej związki zawodowe, pracodawca powinien zorganizować wybory do rady pracowników – nowego organu, z którym będzie konsultował najważniejsze decyzje ekonomiczne i informował o planach związanych z zatrudnieniem.

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w niej związki zawodowe, pracodawca powinien zorganizować wybory do rady pracowników - nowego organu, z którym będzie konsultował najważniejsze decyzje ekonomiczne i informował o planach związanych z zatrudnieniem. Od 24 marca 2008 r. obowiązek ten będzie także dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Pracodawcy zobowiązani są do przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami pracowników w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej firmy, stanu zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Competitive Skills

« powrt