Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


R贸wnouprawnienie w pracy - prawda czy fikcja?

Ustawodawstwo antydyskryminacyjne w Unii Europejskiej, kt贸re stanowi jeden z najbardziej obszernych zbior贸w przepis贸w na 艣wiecie, jest powodem do powstawania twierdze艅, 偶e w obecnej Europie nie mamy do czynienia z dyskryminacj膮 w 艣rodowisku pracy.

Ustawodawstwo antydyskryminacyjne w Unii Europejskiej, kt贸re stanowi jeden z najbardziej obszernych zbior贸w przepis贸w na 艣wiecie, jest powodem do powstawania twierdze艅, 偶e w obecnej Europie nie mamy do czynienia z dyskryminacj膮 w 艣rodowisku pracy.

Czy tak jest faktycznie, czy to tylko nasze z艂udzenia, kt贸rym ulegamy widz膮c przepisy i nie konfrontuj膮c ich z rzeczywisto艣ci膮?

"Niekt贸rym wydaje si臋, 偶e ju偶 samo wprowadzenie przepisu za艂atwia spraw臋" - m贸wi anonimowy respondent konsultantowi Competitive Skills. Nie musimy daleko si臋ga膰, aby zauwa偶y膰 nier贸wne traktowanie ludzi w pracy, ze wzgl臋du na ich pochodzenie, ras臋, religi臋, wiek, sprawno艣膰 fizyczn膮, czy te偶 orientacj臋 seksulan膮.  „Sama by艂am 艣wiadkiem zmagania si臋 pracodawcy z pracownic膮 chor膮 na raka, kt贸ra - jak twierdzi艂 szef - przez d艂ugotrwa艂e zwolnienia lekarskie blokowa艂a mu etat” - m贸wi anonimowa respondentka w wywiadzie z Competitive Skills.

W Polsce najcz臋艣ciej s艂yszy si臋 o nier贸wno艣ci wobec kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy, 偶e kobiety rzadziej zajmuj膮 stanowiska kierownicze w firmach, a ich droga do sukcesu zawodowego jest znacznie d艂u偶sza. Oczywi艣cie statystyki s膮 niepodwa偶alnym dowodem na okre艣lone proporcje.

Nie mo偶emy jednak sprowadza膰 ich bezpo艣rednio do rozumienia nier贸wno艣ci to偶samo z dyskryminacj膮.

Nikt wprawdzie nie zaprzeczy, 偶e istnieje nier贸wno艣膰 pomi臋dzy kobiet膮 i m臋偶czyzn膮. S膮 to po prostu r贸偶nice uwarunkowane biologicznie. Kobiety biologicznie s膮 zdolne do rodzenia dzieci, a m臋偶czy藕ni nie. Jest wi臋c bardziej prawdopodobne, 偶e kt贸ra艣 z zatrudnionych kobiet ni偶 kt贸ry艣 z m臋偶czyzn zajdzie w ci膮偶臋 i znajdzie si臋 na zwolnieniu lekarskim lub przynajmniej b臋dzie zmuszona ograniczy膰 swoje zaanga偶owanie w prac臋 (co gwarantuje jej prawo pracy). R贸偶nica ta jest tym wi臋ksza, 偶e w przypadku m臋偶czyzn prawdopodobie艅stwo to wynosi zero.

Istniej膮 te偶 pewne nier贸wno艣ci pomi臋dzy poszczeg贸lnymi kobietami i poszczeg贸lnymi m臋偶czyznami. Tu jednak trudniej jest generalizowa膰 te r贸偶nice, gdy偶 maj膮 one bardziej osobniczy charakter. „Nier贸wne traktowanie kobiet i m臋偶czyzn w pracy mo偶e stanowi膰 nawet bardziej zalet臋 ni偶 wad臋. Oczywi艣cie nie zgodz膮 si臋 tu ze mn膮 feministki. Ka偶dy jednak ma prawo do wyra偶ania w艂asnych pogl膮d贸w - to te偶 rodzaj pewnej r贸wno艣ci, a ja nie chcia艂abym aby feministki wypowiada艂y si臋 w moim imieniu” - m贸wi Anna Cie艣lak - respondentka Competitive Skills. „W mojej firmie praktykuje si臋 na przyk艂ad zwalnianie kobiet wcze艣niej z pracy w Wigili臋 lub w Sylwestra. Bardzo mi to odpowiada. Szczeg贸lnie, 偶e w domu te偶 nie mog臋 liczy膰 na r贸wne traktowanie, gdy偶 to w艂a艣nie ja odpowiadam za organizacj臋 tych 艣wi膮t. W tym momencie lu藕niejsze potraktowanie w pracy i wi臋ksze obci膮偶enie w domu 艣wietnie si臋 wyr贸wnuj膮.” - dodaje Anna Cie艣lak.

Nale偶y jednak wyra藕nie odr贸偶ni膰 nier贸wne traktowanie od dyskryminacji. Mimo coraz wi臋kszej promocji r贸wno艣ci praw wszystkich ludzi i wprowadzaniu w 偶ycie coraz to nowych ustaw w tym zakresie, w praktyce wci膮偶 jeszcze jest wiele do zrobienia. Musimy zmieni膰 mentalno艣膰 przejawiaj膮c膮 si臋 w okre艣lonych zachowaniach ludzi. Jak do tego podej艣膰?

Aby mo偶liwe by艂o dokonanie jakichkolwiek zmian mentalnych konieczne jest przeanalizowanie problemu u jego podstaw, czyli uprzednie zdiagnozowanie z艂o偶onych przyczyn powstawania dyskryminacji, kt贸rej ofiar膮 padaj膮 np. pewne grupy spo艂eczne, takie jak na przyk艂ad Romowie, Turcy i inni. Szans膮 na podj臋cie pr贸b rozwik艂ania tych problem贸w by艂a i jest inicjatywa „Europejski Rok R贸wnych Szans dla Wszystkich 2007”, k艂ad膮ca podwaliny pod bardziej odwa偶n膮 strategi臋, kt贸rej zadaniem jest przyspieszenie dzia艂a艅 w walce z dyskryminacj膮 na terenie Unii Europejskiej.

Wiele dokument贸w na ten temat mo偶na znale藕膰 w Internecie. Wiele uwagi po艣wi臋cono wszystkim mo偶liwym powodom dyskryminacji ludzi oraz r贸偶nym przejawom tej dyskryminacji. Inicjatywa opiera si臋 na g艂贸wnych za艂o偶eniach, jakimi s膮:

  • U艣wiadomienie ludziom przys艂uguj膮cych im praw do r贸wnego traktowania oraz 偶ycia wolnego od dyskryminacji bez wzgl臋du na p艂e膰, ras臋 lub pochodzenie etniczne, religi臋 lub wiar臋, niepe艂nosprawno艣膰, wiek oraz orientacj臋 seksualn膮;
  • Promowanie r贸wnych szans dla wszystkich;
  • Zainicjowanie szerszej debaty na temat korzy艣ci p艂ynacych z r贸偶norodno艣ci zar贸wno dla spo艂ecze艅stw europejskich jak i poszczeg贸lnych jednostek.

Dzia艂ania obj臋te inicjatyw膮 prowadzone s膮 zgodnie z czterema podstawowymi za艂o偶eniami:

  • Prawa - podnoszenie 艣wiadomo艣ci prawa do r贸wno艣ci i zakazu dyskryminacji, a tak偶e problemu dyskryminacji wielokrotnej;
  • Reprezentacja - inicjowanie debaty na temat sposob贸w zwi臋kszenia uczestnictwa dyskryminowanych grup w 偶yciu spo艂ecznym, a tak偶e zr贸wnowa偶onego uczestnictwa m臋偶czyzn i kobiet;
  • Uznanie - umo偶liwienie celebrowania r贸偶norodno艣ci oraz r贸wno艣ci;
  • Szacunek - promocja bardziej sp贸jnego spo艂ecze艅stwa.

W ramach obchod贸w Europejskiego Roku R贸wnych Szans dla Wszystkich 2007 zosta艂y wyr贸偶nione projekty, kt贸re najefektywniej, najskuteczniej promuj膮 r贸wno艣膰 i r贸偶norodno艣膰 - bez wzgl臋du na p艂e膰, ras臋, pochodzenie etniczne, wyznawan膮 religi臋, przekonania, wiek, niepe艂nosprawno艣膰 i orientacj臋 seksualn膮.

W艣r贸d wyr贸偶nionych i nagrodzonych projekt贸w znalaz艂y si臋 miedzy innymi:

„Sojusz dla Pracy” - za prze艂amywanie barier w zatrudnianiu os贸b powy偶ej 45 roku 偶ycia i zagro偶onych wykluczeniem z rynku pracy;

„Rodzic - Pracownik” - za wspieranie rozwoju zawodowego rodzic贸w podczas urlopu wychowawczego i zwi臋kszanie mo偶liwo艣ci godzenia 偶ycia zawodowego z 偶yciem rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odleg艂o艣膰;

„Gender Index” - za popularyzacj臋 polityki r贸wnouprawnienia p艂ci i promowanie rozwi膮za艅 w zakresie r贸wnych szans dla kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy.

Competitive Skills

(藕r贸d艂o: informacja Europejski Rok R贸wnych Szans dla Wszystkich 2007 - na rzecz sprawiedliwego spo艂ecze艅stwa)

 

« powr髏