Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Przyjęcie nowego pracownika do pracy w organizacji

Staranny dobór personelu jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż właśnie od właściwego doboru pracowników zależy, jakimi zasobami ludzkimi dysponuje organizacja, jakie będą możliwości ich doskonalenia i rozwoju, poprawy efektywności pracy.

Staranny dobór personelu jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż właśnie od właściwego doboru pracowników zależy, jakimi zasobami ludzkimi dysponuje organizacja, jakie będą możliwości ich doskonalenia i rozwoju, poprawy efektywności pracy.
Sukces firmy w znaczącej mierze opiera się na efektywności nie tylko procesu rekrutacji pracowników, ale i adaptacji nowo przyjętych pracowników. Nawet najlepiej zrekrutowany kandydat do pracy, nieumiejętnie do niej wprowadzony i wdrożony może okazać się „fiaskiem rekrutacyjnym”.
Wprowadzenie nowego pracownika ma na celu pomoc nowo przyjętej osobie w bezkonfliktowym dostosowaniu się do organizacji. Jest to proces, który wymaga czasu i zaangażowania całego zespołu w proces adaptacji. Wiele organizacji wprowadza procedury adaptacyjne dla nowo przyjętych pracowników mając świadomość, iż błędy w procesie adaptacji owocują m. in. fluktuacją kadr, mniejszą wydajnością i efektywnością pracy, brakiem lojalności wobec nowego pracodawcy, większą ilością popełnianych błędów przez nowo zatrudnioną osobę, rozczarowaniem nowym pracodawcą, a co za tym idzie mniejszą satysfakcją i motywacją do pracy.
Firmy zdają sobie sprawę z tego, iż właściwie wprowadzony do pracy nowy pracownik szybciej staje się samodzielnym i pełnowartościowym członkiem zespołu.
Wybrany kandydat w procesie rekrutacji i selekcji powinien być prawidłowo wprowadzony do nowej organizacji.
Proces wprowadzenia nowego pracownika do pracy powinien obejmować trzy podstawowe etapy: przygotowanie miejsca pracy, pierwszy dzień ( pierwsze dni) w pracy, pierwsze tygodnie.
Etap przygotowania stanowiska pracy powinien rozpocząć się przed przyjściem nowego pracownika do pracy. Na tym etapie należy przygotować miejsce i narzędzia pracy, niezbędne dokumenty, zakres zadań na danym stanowisku. Warto już wtedy wyznaczyć opiekuna, który będzie odpowiedzialny za proces adaptacyjny nowego pracownika.
Pierwszy dzień pracownika w pracy to już kolejny etap procesu wprowadzenia. Należy mieć świadomość, że jest to bardzo stresujący moment w życiu pracownika, a zatem powinniśmy właściwie zaplanować harmonogram pierwszego dnia, tak aby pracownik nie nudził się i mógł efektywnie wykorzystać czas, co ułatwi mu przezwyciężenie stresu.
Należy pamiętać o przywitaniu pracownika i przedstawieniu innym osobom z zespołu. Nowej osobie należy wskazać stanowisko pracy, przekazać niezbędne narzędzia pracy, zapewniając biurko, komputer, materiały piśmiennicze, (samochód służbowy, jeśli jest przypisany do tego stanowiska), identyfikator umożliwiający poruszanie się po biurze.
W pierwszych dniach nowemu pracownikowi trzeba pokazać firmę, miejsca gdzie znajdują się toaleta, kuchnia, stołówka, schody, windy, sale konferencyjne itp.
Warto zrobić pracownikowi prezentację o firmie, jej produktach, wizji, strategii, wartościach, najważniejszych procedurach funkcjonujących w firmie.
Można przejść się z pracownikiem po działach i przedstawić kolegom, z którymi będzie najczęściej współpracował. Warto powitać pracownika w intranecie czy też firmowej gazetce.
Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik powinien też odbyć szkolenie BHP i przeciwpożarowe.
Bardzo ważnym jest podsumowanie pierwszego dnia pracy i wysłuchanie pierwszych wrażeń pracownika.
Etap trzeci obejmuje pierwsze tygodnie pracy, stopniowe poznawanie osób, zwyczajów i kultury organizacyjnej,
Po zapoznaniu pracownika z zakresem zadań, odpowiedzialności i uprawnień na danym stanowisku, przełożony lub opiekun powinien monitorować pracę pracownika, tak by po ustalonym okresie móc dokonać oceny realizacji zadań i celów postawionych pracownikowi. Jeżeli pracownik pomyślnie przejdzie okres próbny, zostanie z nim przedłużona umowa.
Należy podkreślić , że w dużej mierze od opiekuna zależy, jak szybko nowy pracownik wdroży się do pracy i stanie się pełnowartościowym członkiem zespołu.
Świadomość wysokich kosztów błędów w procesie adaptacji pracowników to jedna z przyczyn coraz większego zainteresowania profesjonalnym procesem wdrażania nowych pracowników do pracy.


Competitive Skills

« powrót