Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Przedsiębiorcy zatrudniający studentów ponoszą niższe koszty

Wielu przedsiębiorców coraz częściej decyduje się na zatrudnianie studentów. Studenci okazują się dobrymi pracownikami, a co więcej, nie trzeba za nich odprowadzać składek do ZUS.

Przy umowie zlecenia pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za studenta, który nie ukończył 26 roku życia. Natomiast w przypadku umowy o dzieło koszt uzyskania przychodu wynosi 50 proc. Umowę o dzieło można zawrzeć, gdy student  będzie wykonywał prace autorskie lub twórcze, np. napisanie raportu, artykułu, stworzenie programu komputerowego, przygotowanie materiałów szkoleniowych itp.  Warto wiedzieć, że wynagrodzenia dla studentów podejmujących po raz pierwszy pracę wahają się w granicach od  500 zł do 1,5 tys. zł.

Competitive Skills

« powrt