Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Programy rozwoju pracowników

Każda solidna firma powinna dbać o rozwój swoich pracowników. Szanse na wzrost i sukces firmy są ściśle powiązane z potencjałem rozwojowym pracowników.

Każda solidna firma powinna dbać o rozwój swoich pracowników. Szanse na wzrost i sukces firmy są ściśle powiązane z potencjałem rozwojowym pracowników. Coraz częściej pracownicy wybierając firmę, poszukują organizacji, która pomoże im rozwijać swoją wiedzę i doskonalić kompetencje.

Ambitnym pracownikom  nie wystarczają już tradycyjne szkolenia. Szukają możliwości uczenia się od najlepszych. Oczekują wsparcia, w każdym aspekcie związanym z pracą. Chcą rozwijać nie tylko kompetencje ściśle związane ze stanowiskiem pracy, ale również realizować swoje własne zainteresowania, zaspakajać swoje ambicje rozwojowe. Firmy, które chcą przyciągać i zatrzymywać  wartościowych pracowników powinny aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju. Dla pracownika niejednokrotnie większą nagrodą jest nowe wyzwanie w rozwoju kompetencji niż określona pensja. Spróbujmy przyjrzeć się niektórym sposobom możliwości rozwoju pracowników. Wiele z nich można wdrożyć jako uzupełnienie tradycyjnych szkoleń.

Mentoring

Mówiąc bardzo krótko, mentoring to rodzaj pewnego układu, w którym osoba z dużym doświadczeniem i sukcesami - ekspert w danej dziedzinie,  przyjmuje zadanie wprowadzania do firmy i pomocy w rozwoju nowych pracowników. Staje się doradcą, nauczycielem i przewodnikiem. Mentor może zajmować się nie tylko wprowadzaniem nowych pracowników, ale również może wspierać innych pracowników, doradzać im w kwestiach zawodowych oraz związanych z karierą. Mentor często pomaga swoim podopiecznym określić rolę w firmie i patrzeć na siebie jako element większej całości - jaką jest organizacja. Dla mentorów jest to również doskonała szansa na rozwój, ponieważ stale mogą doskonalić swoje kompetencje menedżerskie. Mentorem nie może stać się przypadkowa osoba. Aby sukces procesu był zapewniony, osoba pełniąca funkcję mentora musi być przede wszystkim autorytetem dla pracowników. Osoba ta musi stanowić wzór do naśladowania, powinna umieć budować atmosferę zaufania i mieć interpersonalne predyspozycje, takie jak: komunikatywność i otwartość na dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Coaching

Coaching prowadzony jest w celu rozwoju kompetencji i kierowania zdolnościami osobistymi pracownika. Coaching realizowany jest przez doświadczonego eksperta trenera - coacha. Podstawą coachingu jest budowanie partnerskiej relacji między osobistym trenerem a pracownikiem, która ma mu pomóc w realizacji okresowych, wcześniej zdefiniowanych celów. Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, którą zajmuje się pracownik. Jego celem jest pomoc w realizacji celów pracownika, poprzez wzmacnianie potencjału i wskazywanie pewnych możliwości. Coach razem z pracownikiem buduje pewne strategie i rozwiązania, ale tylko na bazie informacji pochodzących od pracownika. Bez wątpienia plusem coachingu jest fakt, że bazuje on na wewnętrznej sile człowieka. Może być skierowany do poszczególnych pracowników organizacji - coaching personalny i zawodowy oraz do kadry menedżerskiej i kierowniczej - executive coaching. Coaching trwa zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy, a podstawę współpracy stanowią długofalowe relacje z coachem.

Cykliczne programy szkoleniowe

Cykliczne program szkoleniowe stanowią element polityki personalnej. Programy takie polegają na tym, że szkolenia nie są realizowane incydentalnie, ale stanowią cykle przypisane do konkretnego stanowiska w firmie. Firma, która organizuje cykliczne programy szkoleniowe pokazuje swoim pracownikom, że inwestycja w ich rozwój jest dla organizacji priorytetem.  

Zwrot kosztów nauki

Firma dbająca o swoich pracowników nie musi organizować wszystkiego sama. Pomoc w finansowaniu edukacji pracowników jest również bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Zwrot kosztów za studia, kursy i szkolenia pracowników również wpływa korzystanie na obraz firmy na rynku pracy. Tego typu wsparcie przyciąga zwłaszcza najbardziej utalentowanych pracowników nastawionych na rozwój.

Rozwój poprzez ścieżkę kariery

Pracownicy doceniają  stabilność zatrudnienia połączoną z możliwością rozwoju poprzez awans. Każdy pracownik, aby mógł się rozwijać musi przejmować z czasem nowe obowiązki. Dając pracownikowi możliwość rozwoju poprzez ustalenie konkretnej ścieżki kariery, firma  pokazuje mu możliwości osiągania kolejnych sukcesów, daje poczucie wiary w potencjał pracownika.

Nagradzanie najlepszych - programy rozwoju talentów

Firmy dbające o rozwój pracownika, nie mogą pozwolić sobie na lekceważenie pracowników, którzy osiągają świetne wyniki. Wprowadzenie programów rozwoju talentów zapobiega temu błędowi. Najlepsi mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych programach rozwojowych, które odbywają się cyklicznie. Programy te powinny być w pełni jawne i przejrzyste dla wszystkich pracowników, a wybór kandydatów powinien się odbywać w oparciu o jasne kryteria.  

Competitive Skills

« powrót