Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Profesjonalny coach, czyli kto?

W ostatnim czasie bardzo popularną formą wsparcia rozwoju pracowników stał się coaching. Często słyszymy o coachach, ale czy wiemy dokładnie czym taka osoba się zajmuje?

W ostatnim czasie bardzo popularną formą wsparcia rozwoju pracowników stał się coaching. Często słyszymy o coachach, ale czy wiemy dokładnie czym taka osoba się zajmuje? Czy coach znaczy to samo co trener? Czy każdy coach może stać się autorytetem dla pracownika?

O metodzie

Coaching to nowoczesna metoda wsparcia rozwoju pracowników. Prowadzony jest w celu rozwoju kompetencji i kierowania zdolnościami osobistymi pracownika. Coaching realizowany jest przez doświadczonego eksperta trenera - coacha. Podstawą coachingu jest budowanie partnerskiej relacji między osobistym trenerem a pracownikiem, która ma mu pomóc w realizacji określonych, wcześniej zdefiniowanych celów. Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, którą zajmuje się pracownik. Jego celem jest pomoc w realizacji celów pracownika, poprzez wzmacnianie potencjału i wskazywanie pewnych możliwości. Coach razem z pracownikiem buduje pewne strategie i rozwiązania, ale tylko na bazie informacji pochodzących od pracownika. Bez wątpienia plusem coachingu jest fakt, że bazuje on na wewnętrznej sile człowieka. Może być skierowany do poszczególnych pracowników organizacji - coaching personalny i zawodowy oraz do kadry menedżerskiej i kierowniczej - executive coaching. Coaching trwa zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy, a podstawę współpracy stanowią długofalowe relacje z coachem.

Rola coacha

Na rynku możemy obecnie spotkać się z wieloma ofertami coachów. Warto przyjrzeć się predyspozycjom profesjonalnego coacha, aby umieć wybrać tego najlepszego dla naszych pracowników. Nie każdy może się sprawdzić w roli coacha. Osoba, która profesjonalnie będzie potrafiła poprowadzić proces coachingu powinna łączyć bogate doświadczenie zawodowe z umiejętnościami przywódczymi oraz co najważniejsze - powinna umieć przekazywać wiedzę i stymulować rozwój pracownika w odpowiednim kierunku. Coach powinien posiadać określone predyspozycje. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Odkryć to, co niewidoczne

Dobry coach powinien pełnić dla swojego podopiecznego rolę partnera. Powinien przekazywać  wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia poprawy realizacji celów pracownika. Powinien umiejętnie prowadzić go w kierunku odkrywania ukrytych zdolności, możliwości. Rolą coacha jest pomaganie klientowi w uwalnianiu jego wewnętrznego potencjału. Celem każdego coachingu jest uświadomienie pracownikowi, że ma wybór i może sam wybierać różne sposoby zachowania i kierunki działania. R. Dilts podkreśla, że coach powinien wydobyć mocne strony pracownika, pomagać mu w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu problemu, nie na szukaniu jego przyczyn. Coach promuje zatem rozwój nowych strategii myślenia i działania.

Pomoc - nie tylko doraźna 

Coach powinien pomagać pracownikowi. Pomoc ta powinna być oparta na potrzebach pracownika. Musi dotyczyć konkretnego problemu wynikającego z sytuacji zawodowej. W wyniku atmosfery zaufania i współpracy coach uświadamia pracownikowi, że wszelkie rozwiązania może odnaleźć samemu. I to jest bardzo istotne zadanie. To pracownik, a nie coach, generuje pomysły rozwiązania danej sytuacji, odpowiedzialność za zmiany spoczywa na nim, nie na coachu. Coach pomaga zatem osiągnąć określone cele, ale poszerza również horyzont możliwości, próbując pokazać pracownikowi, że wszystko zależy od niego.

Autorytet z bagażem doświadczeń

Profesjonalny coach powinien stanowić autorytet dla swojego klienta. Sam proces coachingu niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, osoba prowadząca powinna zatem posiadać nie tylko określone predyspozycje interpersonalne, ale również określony bagaż doświadczeń - zawodowych i osobistych. Coach musi być osobą dojrzałą emocjonalnie i merytorycznie. Powinien umieć dzielić swoja wiedzą i czerpać z tego przyjemność. Jednym z zadań coacha jest wspieranie pracownika w rozwoju jego kariery. Jeśli rolę coacha pełni inny pracownik z firmy, a nie konsultant zewnętrzny, istnieje niebezpieczeństwo konfliktu interesów. Coach musi przekazywać swoją wiedzę , umacniać we wzrastaniu swojego „konkurenta”. Aby takie sytuacje nie miały miejsca, zaleca się dobieranie coachów z firmy zewnętrznej lub z innego działu, tak aby proces mógł przebiegać swobodnie. Trzeba również pamiętać o tym, aby proces coachingu powierzać osobom, które osiągnęły już określoną pozycję zawodową i odczuwają zadowolenie ze swojej kariery.

Nauczyciel z talentem

Coach pełni również rolę nauczyciela, trenera. Jego zadaniem jest przekazanie określonej wiedzy w sposób przystępny i ciekawy. Osoba ta powinna posiadać „talent” do dzielenia się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale wiedzą dotyczącą sytuacji zawodowych, takich jak: podejmowanie decyzji, przywództwo, analiza swojej ścieżki kariery i planowanie rozwoju.

Jak widać coach powinien posiadać określone predyspozycje, aby proces coachingu był sukcesem. Decyzja o wyborze takiej osoby powinna być zatem podejmowana bardzo rozważnie. Trudno podczas jednego spotkania ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą, ale warto mieć na uwadze powyższe wskazówki.

Competitive Skills 

« powrót