Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Pracownicy śmiało wskazują grzechy pracodawców

Co raz częściej pracownicy z sukcesem wytaczają pracodawcom procesy za naruszenie godności i innych dóbr osobistych. Nie wszyscy pracodawcy boją się kar.

Co raz częściej pracownicy z sukcesem  wytaczają pracodawcom procesy za naruszenie godności i innych dóbr osobistych.

Pracodawcy dopuszczają się przeszukiwania stanowiska pracy zatrudnionego, podsłuchują rozmowy telefoniczne bez uprzedzenia i usprawiedliwienia, prowadzą ciągły monitoring.

Zatrudnieni najczęściej żądają od pracodawców odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy  o pracę.

Pracownicy co raz częściej składają też skargi na pracodawców do Państwowej Inspekcji Pracy. Skargi zazwyczaj dotyczą  wstrzymywania urlopów, zatrudnienia na umowy-zlecenia zamiast umowy o pracę, czy niepłacenie zwiększonych stawek za nadgodziny. Do nie przestrzegania prawa najczęściej dochodzi w małych firmach. Niemniej jednak duże korporacje mniej boleśnie odczuwaja nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy sankcje. Jeden z respondentów Competitive Skills powiedział: "wolimy zapłacić karę niż przestrzegac wszystkich zasad, to awykonalne i bardziej opłacalne."

Competitive Skills

« powrt