Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Po co wdra偶a膰 system ocen okresowych w firmie?

Z tym problemem boryka si臋 nie jedna Nowoczesna firma. Przedstawiciele dzia艂贸w HR za wszelk膮 cen臋 pr贸buj膮 projektowa膰 i wdra偶a膰 coraz to nowe rozwi膮zania do prowadzonej polityki kadrowej w firmie. Ich pomys艂y maj膮 jednak nie tylko otwartych na proponowane przez nich zmiany zwolennik贸w, ale tak偶e ca艂膮 rzesz臋 zbuntowanych przeciwnik贸w.

Z tym problemem boryka si臋 nie jedna Nowoczesna firma. Przedstawiciele dzia艂贸w HR za wszelk膮 cen臋 pr贸buj膮 projektowa膰 i wdra偶a膰 coraz to nowe rozwi膮zania do prowadzonej polityki kadrowej w firmie. Ich pomys艂y maj膮 jednak nie tylko otwartych na proponowane przez nich zmiany zwolennik贸w, ale tak偶e ca艂膮 rzesz臋 zbuntowanych przeciwnik贸w.

Z czego wynika tak silny op贸r?
Najcz臋艣ciej mened偶erowie „twardych” dzia艂贸w s膮 z regu艂y sceptycznie nastawieni do rozwi膮za艅 mi臋kkiego HR. W rozwi膮zaniach mi臋kkiego HR nie znajduj膮 dla siebie 偶adnej korzy艣ci. Wierz膮 wy艂膮cznie w namacalne wyniki liczbowe i czysto biznesowe schematy post臋powania.  Twierdz膮, 偶e nie potrzebuj膮 偶adnych system贸w ocen, kt贸re po偶eraj膮 czas i energi臋 zar贸wno mened偶er贸w jak i samych pracownik贸w, wprowadzaj膮 nie potrzebne poczucie niepewno艣ci w艣r贸d pracownik贸w i nie odzwierciedlaj膮 rzeczywistych efekt贸w pracy.

Inn膮 grup臋 oporu stanowi膮 „starzy pracownicy” - osoby z konkretnym sta偶em w organizacji, nieprzyzwyczajone do bycia ocenianymi w sformalizowany spos贸b. Nag艂e zmiany zwi膮zane z wdro偶eniem takiego systemu staj膮 si臋 藕r贸d艂em plotek i obaw, cz臋sto powoduj膮 podejmowanie przez pracownik贸w nag艂ych decyzji, np. o odej艣ciu z firmy.

Wdro偶enie systemu ocen nie jest wi臋c proste i staje si臋 dla dzia艂u HR ogromnym wyzwaniem. Jak podej艣膰 do takiego problemu?

Zacznijmy zawsze od zastanowienia si臋 nad tym, czy formalny system ocen jest rzeczywi艣cie firmie potrzebny. Okre艣lmy cel wdro偶enia takiego systemu, czyli to, czemu wdro偶enie ma s艂u偶y膰.

Po co nam system ocen?

Formalny system ocen mo偶e mie膰 nast臋puj膮ce cele:

 1. Planowanie potrzeb kadrowych
 2. Planowanie rozwoju pracownik贸w i 艣cie偶ek Karier
 3. Dob贸r pracownik贸w na poszczeg贸lne stanowiska pracy i przetasowania w celu zoptymalizowania wykorzystania potencja艂u pracowniczego
 4. Kszta艂towanie polityki p艂acowej, polityki premiowej i polityki awansowania
 5. Cele informacyjne i motywacyjne
 6. Grupowanie kadry rezerwowej
 7. Zbieranie informacji przydatnych przy wprowadzaniu zmian, w tym restrukturyzacji zatrudnienia

Wszystkie wymienione cele s艂u偶膮 jednemu celowi nadrz臋dnemu, kt贸rym jest biznes, a dok艂adnie zwi臋kszenie poziomu zysk贸w firmy (po to przecie偶 w og贸le prowadzimy polityk臋 kadrow膮).

Przekonuj膮c ludzi do wdro偶enia sformalizowanego systemu ocen okresowych powinni艣my przede wszystkim rozpocz膮膰 od profesjonalnej i skutecznej kampanii informacyjnej. Musimy r贸偶nymi kana艂ami dotrze膰 w miar臋 mo偶liwo艣ci do wszystkich pracownik贸w i przekaza膰 im korzy艣ci wynikaj膮ce z wdro偶enia takiego systemu. Pami臋tajmy - informujemy o korzy艣ciach, a nie o celach systemu.
Cele mog膮 pozosta膰 ukryte, szczeg贸lnie je艣li rzeczywi艣cie mog艂yby one wywo艂a膰 negatywn膮 reakcje w艣r贸d kadry pracowniczej. Wa偶ne jest jednak informowanie o korzy艣ciach.

Mo偶emy z czystym sumieniem okre艣li膰 trzy podstawowe typy korzy艣ci z wdro偶enia systemu ocen:

 1. Korzy艣ci jakie osi膮ga ca艂a firma
 2. Korzy艣ci osi膮gane przez mened偶er贸w
 3. Korzy艣ci dla pracownik贸w podlegaj膮cych ocenie

Ad.1. Korzy艣ci dla firmy

Niew膮tpliwie, je艣li tylko system ocen nie oka偶e si臋 „sztuk膮 dla sztuki”, a zostanie rzetelnie opracowany i profesjonalnie wdro偶ony, pozwoli firmie osi膮gn膮膰 mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce korzy艣ci:

 • Lepsze wykorzystanie potencja艂u tera藕niejszego i przysz艂ego poszczeg贸lnych pracownik贸w poprzez diagnoz臋 kompetencji i przydzielenie adekwatnych zada艅
 • Ustalenie dla poszczeg贸lnych pracownik贸w indywidualnych cel贸w zawodowych u艂atwiaj膮cych realizacje strategii firmy
 • Stworzenie podstawy do zbudowania innych instrument贸w zarz膮dzania zasobami ludzkimi
 • Zaniechanie wielu sytuacjom kryzysowym
 • Polepszenie komunikacji
 • Zmniejszenie fluktuacji pracownik贸w, poprzez dopasowanie zada艅 i obowi膮zk贸w do ich warto艣ci, mo偶liwo艣ci i preferencji
 • Zwi臋kszenie motywacji pracownik贸w do pracy

Ad.2. Korzy艣ci osi膮gane przez mened偶er贸w to przede wszystkim:

 • Poprawa informacji na temat swoich podw艂adnych, ich plan贸w zawodowych, preferencji i oczekiwa艅
 • Poznanie przyczyn problem贸w pracownik贸w, konflikt贸w oraz innych barier, a tak偶e mo偶liwo艣膰 wprowadzenia natychmiastowych 艣rodk贸w zaradczych
 • Motywowanie pracownik贸w
 • Precyzyjne okre艣lanie potrzeb i plan贸w rozwojowych poszczeg贸lnych pracownik贸w.

Ad 3. Korzy艣ci dla pracownik贸w podlegaj膮cych ocenie:

 • Zwi臋kszenie poczucia podmiotowo艣ci i sprawczo艣ci - wp艂ywu na w艂asn膮 sytuacj臋 w firmie
 • Poprawa komunikacji miedzy pracownikami a prze艂o偶onymi, w tym: pracownicy poznaj膮 oczekiwania jakie ma wobec nich prze艂o偶ony i tym samym firma, otrzymuj膮 rzeteln膮 informacj臋 zwrotn膮 na temat tego jak sobie radz膮, jakie SA wobec nich plany na przysz艂o艣膰
 • Identyfikacja pracownik贸w z celami firmy poprzez zbie偶no艣膰 cel贸w firmy z ich w艂asnymi celami
 • Wi臋ksze zadowolenie z pracy przynosz膮 tak偶e powierzane zadania odpowiadaj膮ce predyspozycjom i oczekiwaniom pracownika
 • Doprecyzowanie przez pracodawc臋 oczekiwa艅 wobec kandydat贸w, ustalenie kolejnych cel贸w na okre艣lony czas oraz zada艅
 • Ocena wymaga r贸wnie偶 po艣wi臋cenia chwili czasu na refleksj臋 nad samym sob膮 i przeanalizowanie okre艣lonego czasu pracy, zastanowienie si臋 nad w艂asnymi sukcesami i pora偶kami
 • Okre艣lenie w艂asnego potencja艂u rozwojowego i planowanie w艂asnej kariery
 • Podniesienie samooceny i zwi臋kszenie motywacji

Korzy艣ci z wdro偶enia systemu ocen okresowych jest z pewno艣ci膮 o wiele wi臋cej. Pami臋tajmy, aby m贸wi膰 o nich g艂o艣no w艣r贸d pracownik贸w. To wa偶ne. Ka偶dy pracownik powinien czu膰, 偶e wdro偶ony system usprawni jego w艂asn膮 prac臋. Do kampanii informacyjnej, gdzie przemawiamy do os贸b uczestnicz膮cy w ocenie warto zaanga偶owa膰 kluczowe i wp艂ywowe osoby firmy. Poparcie zarz膮du, zwi膮zk贸w zawodowych i nieformalnych autorytet贸w z pewno艣ci膮 si臋 przyda.

Competitive Skills

« powr髏