Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Około 80% osób pytanych wprost, czy są zadowolone z pracy, odpowiada że tak

Coraz więcej pracodawców decyduje się przeprowadzać badanie satysfakcji swoich pracowników. Dzieje się tak głównie ze względu na uświadomienie bezpośredniej zależności wyników pracy od zadowolenia pracowników.

Coraz więcej pracodawców decyduje się przeprowadzać badanie satysfakcji swoich pracowników. Dzieje się tak głównie ze względu na uświadomienie bezpośredniej zależności wyników pracy od zadowolenia pracowników. Termin „zadowolenie z pracy” odnosi się do stosunku i odczuć ludzi do pracy, którą wykonują. Postawa pozytywna i przychylna wskazuje na zadowolenie z pracy, postawa negatywna i nieprzychylna oznacza zaś niezadowolenie (Michael Armstrong).

Na poziom zadowolenia z pracy wpływa szereg różnych jednocześnie oddziałujących na człowieka czynników, występujących zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim, np. w rodzinie. Najczęściej na poczucie zadowolenia lub niezadowolenia wpływają czynniki motywacyjne (finansowe i niefinansowe), rodzaj i jakość sprawowanego nadzoru i kontroli, relacje z współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi, a także sukcesy i porażki, związane z wykonywaną pracą. Wyniki badań prowadzonych na pracownikach w ostatnich latach, potwierdzają teorię, że czynniki motywujące mogą być bardzo różne dla poszczególnych osób. To, co dla jednego będzie motywatorem do większego zaangażowania i zadowolenia, dla kogoś innego może okazać się powodem zniechęcenia.

W ostatnich latach dla poczucia satysfakcji wyraźnie zwiększyło się znaczenie możliwości rozwoju zawodowego, samorealizacji i samo decydowania o wykonywanych zadaniach, wyzwania i awansu.

Badanie satysfakcji najczęściej przeprowadza się przy użyciu specjalnie przygotowanej anonimowej ankiety. Ustrukturyzowany kwestionariusz jest wypełniany przez uczestników badania w formie pisemnej i odsyłany bezpośrednio do firmy prowadzącej badanie, aby w ten sposób zapewnić poczucie bezpieczeństwa i faktycznej anonimowości badania. Kwestionariusze mogą być standardowe lub opracowane specjalnie dla potrzeb konkretnej instytucji. Plusem kwestionariuszy standardowych jest to, że zostały one przetestowane i sprawdzone, a także posiadają określone normy, do których możemy porównać otrzymane wyniki. Zaletą kwestionariuszy opracowanych na potrzeby konkretnej firmy, jest możliwość otrzymania odpowiedzi na określone pytania i uwypuklenia konkretnych problemów.

W uzupełnieniu do kwestionariuszy można przeprowadzić rozmowy z uczestnikami badania. Takie rozmowy mogą mieć charakter otwarty, swobodny, pozwalający na luźną i wyczerpująca wypowiedź. Mogą też opierać się na przygotowanej specjalnie liście poruszanych zagadnień, zmuszających do koncentracji na konkretnych kwestiach. Innym sposobem prowadzenia badania jest organizowanie grup tematycznych, w których uczestników prosi się o wyrażenie opinii na temat jakiegoś zagadnienia, związanego z organizacją ich pracy.

Ciekawostką jest, że ok. 80% osób pytanych wprost, czy są zadowolone z pracy, odpowiada, że tak. Do tej grupy zaliczają się także osoby, które w rzeczywistości nie czerpią z pracy satysfakcji, a bywa też, że ukrywają swoje niezadowolenie i rozżalenie. Wielu pracowników godzi się z faktem, że wykonują własną pracę, mimo iż nie podobają im się niektóre jej aspekty, a o ich zadowoleniu można powiedzieć, że jest wystarczające, aby obecną prace kontynuować. 

Dlatego też, aby rzeczywiście zmierzyć poziom satysfakcji, nie wystarczy zapytać ogólnie, czy pracownicy są zadowoleni, czy nie.  Takie ogólne pomiary zadowolenia nie dają nam faktycznie interesujących informacji. Trzeba dość precyzyjnie sformułować poszczególne aspekty pracy i dopiero do nich odnieść zadowolenie lub niezadowolenie pracowników, a następnie w tych poszczególnych aspektach, w zależności od wyników próbować coś zmienić. Kwestionariusz ankiety anonimowej nadaje tu konkretny kierunek oceny, natomiast doskonałym uzupełnieniem będzie rozmowa indywidualna  lub dyskusja, umożliwiająca „ponarzekanie”.

Competitive Skills

  

« powrt