Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Motywowanie pracownika się opłaca

Na rynkowy sukces firmy składa się szereg czynników. Należy do nich m. in. aktualna sytuacja gospodarcza oraz popyt na oferowaną usługę. Jednak jednym z fundamentów zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku jest zaangażowanie w pracę zatrudnionych w firmie osób.

Na rynkowy sukces firmy składa się szereg czynników. Należy do nich m. in. aktualna sytuacja gospodarcza oraz popyt na oferowaną usługę. Jednym z fundamentów zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku jest zaangażowanie w pracę zatrudnionych w firmie osób. Najwyższą wagę ma ich kreatywność, poświęcenie i efektywność pracy.

Należy zatem stworzyć optymalny system motywacyjny, który będzie dopasowany do indywidualnych cech i potrzeb pracowników oraz specyfiki firmy. Dobry system motywacyjny powinien zawierać szereg motywatorów materialnych, ale również takich jak nagrody, premie, dofinansowanie kształcenia, wypoczynku, rekreacji, opłacana przez pracodawcę prywatna opieka medyczna (często również dla członków rodziny pracownika), ubezpieczenie na życie, możliwość korzystania z samochodu służbowego, wykupione przez firmę miejsce parkingowe itp. Motywacja materialna jest skuteczna tylko do pewnego momentu i nie powinna stanowić jedynego elementu systemu motywacyjnego.Istnieje cały wachlarz motywatorów pozafinansowych, które można wprowadzić w firmie nie narażając się na dodatkowe wydatki i zapewniając sobie lojalność i zaangażowanie pracowników. Do najpopularniejszych należą:

·         Dobra atmosfera w pracy

·         Dobre relacje z przełożonymi

·         Udział w zarządzaniu

·         Przyjazny system kontroli i oceny pracy

·         Jasne kryteria awansu

Skuteczne motywowanie pracowników nie polega wyłącznie na nieustającym zwiększaniu wydatków i nie jest w 100 % uzależnione od zasobów finansowych pracodawcy. Zastosowanie opisanej metody motywowania personelu przynoszą firmie największe korzyści. Dobry i zmotywowany pracownik to fundament każdej firmy.

Competitive Skills

« powrót