Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Lekarzy jak na lekarstwo - Hipokrates na walizkach

Od niedawna obserwowalna jest pozytywna zmiana na rynku pracy, kt贸ry z rynku pracodawcy zmienia si臋 na rynek pracobiorcy.

Od niedawna obserwowalna jest pozytywna zmiana na rynku pracy, kt贸ry z rynku pracodawcy zmienia si臋 na rynek pracobiorcy. Czynniki jakie maj膮 wp艂yw s膮 r贸偶ne. Z pewno艣ci膮 jest to wzrost gospodarczy, swego rodzaju „bum” na rynku budowlanym, ale i znaczny odp艂yw si艂y roboczej do zachodnich kraj贸w Unii Europejskiej. Bez w膮tpienia zmiany te wp艂ywaj膮 najmocniej na dwie ga艂臋zie gospodarcze: budownictwo oraz na rynek us艂ug medycznych. Powszechna jest ju偶 wiedza na temat znacznego odp艂ywu lekarzy i piel臋gniarek, kt贸ry to jest du偶ym problemem zar贸wno dla zarz膮dzaj膮cych  plac贸wkami  medycznymi jak i dla samych pacjent贸w.

 „Postanowili艣my nieco bli偶ej przyjrze膰 si臋 sytuacji na medycznym rynku pracy  -  m贸wi Adam Ka藕mierczak, ASM Centrum Bada艅 i Analiz Rynku. Prowadzimy szereg bada艅 analizuj膮cych sytuacj臋 na rynkach pracy w poszczeg贸lnych regionach. Prowadzimy r贸wnie偶 rozmaite badania zwi膮zane z rynkiem medycznym, dlatego ciekawym wyzwaniem by艂o dla nas podj臋cie bada艅 w艂a艣nie medycznego rynku pracy. Ograniczyli艣my si臋 do bada艅 w wojew贸dztwie 艂贸dzkim, gdy偶 tu w艂a艣nie znajduj臋 si臋 nasza siedziba.”  „Wsp贸lnie uda艂o nam si臋 zdoby膰 wsparcie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, dzi臋ki czemu mo偶liwa by艂a realizacja  ca艂ego projektu badawczego oraz akcji informacyjnej, a to wszystko w ramach projektu  Bia艂y Personel - Badania kwalifikacji i umiej臋tno艣ci pracownik贸w w zak艂adach ochrony zdrowia w wojew贸dztwie 艂贸dzkim”. Firma ASM Centrum Bada艅 i Analiz Rynku realizuj膮c projekt  wraz z Polskim Towarzystwem Standard贸w Medycznych POLSTMED przeprowadzi艂a badania w艣r贸d pracodawc贸w, pracownik贸w medycznych oraz uczni贸w i student贸w kszta艂c膮cych si臋 w tym kierunku.

CZY MA NAS KTO LECZY膯?

Z przeprowadzonych bada艅 wynika, 偶e od 1998 roku w woj. 艂贸dzkim maleje liczba pracownik贸w medycznych. Szczeg贸lnie liczba anestezjolog贸w, po艂o偶nik贸w, ginekolog贸w oraz chirurg贸w znacz膮co spada, co jest spowodowane coraz mniejsz膮 liczb膮 absolwent贸w oraz emigracj膮.  

W roku 2004 najwi臋cej lekarzy publicznych plac贸wek by艂o w takich specjalno艣ciach jak: choroby wewn臋trzne, po艂o偶nictwo i ginekologia, pediatria, chirurgia og贸lna, anestezjologia oraz intensywna terapia. Natomiast prawie w og贸le nie by艂o lekarzy medycyny ratunkowej i medycyny og贸lnej.

W niepublicznych plac贸wkach sytuacja wygl膮da nieco inaczej. Znacznie mniej by艂o specjalist贸w ginekologii i po艂o偶nictwa, natomiast wielu by艂o pracownik贸w medycyny rodzinnej. Niewielu pracownik贸w by艂o r贸wnie偶 w takich specjalno艣ciach jak: otolaryngologia, ortopedia i traumatologia, kardiologia, dermatologia i wenerologia, choroby p艂uc, anestezjologia i intensywna terapia.

W latach 2005-2006 obserwowano du偶e ruchy kadrowe. Najwi臋cej przyj臋膰 i zwolnie艅 mia艂o miejsce w艣r贸d lekarzy i piel臋gniarek. Co jednak nie by艂o spowodowane - jak si臋 powszechnie uwa偶a - emigracj膮. Najcz臋stszym powodem zwolnie艅 by艂o odej艣cie na emerytur臋. Dopiero w dalszej kolejno艣ci by艂y to wyjazdy za granic臋 i restrukturyzacja.

Badania wskazuj膮, 偶e najwi臋kszy „bum” je艣li chodzi o wyjazdy za granic臋 mamy ju偶 za sob膮. Dok艂adne oszacowanie ilo艣ci lekarzy i piel臋gniarek, kt贸rzy opu艣cili kraj jest niemo偶liwe. Jednak na podstawie ilo艣ci sk艂adanych wniosk贸w o wydanie za艣wiadczenia o postawie etycznej - potrzebnych do podj臋cia pracy za granic膮 - mo偶na wnioskowa膰, 偶e liczba staraj膮cych si臋 o takie za艣wiadczenie w 2006 roku znacznie zmala艂a. Przy czym w 2005 r. zaledwie 1% piel臋gniarek i po艂o偶nych stara艂o si臋 o takie za艣wiadczenie, co wskazuje, 偶e braki kadrowe w tej grupie zawodowej nie wynika w艂a艣nie z migracji, a z powodu ma艂ej liczby absolwent贸w. Niskie wynagrodzenia, problemy s艂u偶by zdrowia z wprowadzeniem odpowiedniego systemu zarz膮dzania powoduj膮, 偶e m艂odzi ludzie coraz rzadziej decyduj膮 si臋 na kszta艂cenie w tym kierunku, co z kolei wp艂ywa na problemy pracodawc贸w ze znalezieniem wykwalifikowanych pracownik贸w.

Najwi臋cej pracownik贸w medycznych sk艂ada艂o wniosek w samej delegaturze 艂贸dzkiej. 15%  wszystkich wydanych za艣wiadcze艅 wystawiono anestezjologom (najliczniejsza grupa), 14% - lekarzom medycyny rodzinnej;  50% lekarzom innych specjalizacji.

Powy偶sze czynniki wp艂yn臋艂y na to, 偶e najcz臋stsz膮 przyczyn膮 przyj臋cia nowych pracownik贸w by艂o uzupe艂nienie brak贸w kadrowych. 19,5% plac贸wek publicznych przyjmowa艂o pracownik贸w ze wzgl臋du na poszerzenie zakresu dzia艂alno艣ci, z tego samego powodu, co drugi pracownik w zak艂adach niepublicznych zdobywa艂 zatrudnienie. Wynika st膮d, 偶e plac贸wki niepubliczne funkcjonuj膮ce w typowych warunkach rynkowych w znacznie szerszym stopniu staraj膮 by膰 konkurencyjne. Podkre艣la to r贸wnie偶 fakt, 偶e co pi膮ty pracownik by艂 zatrudniany ze wzgl臋du na wzrost popytu na us艂ugi danej jednostki niepublicznej, podczas gdy w plac贸wkach pa艅stwowych co dwudziesty pracownik zatrudniany by艂 z tego powodu. 

Ponad po艂owa badanych plac贸wek niepublicznych nie mia艂a problem贸w ze znalezieniem pracownik贸w. Problemy tu pojawia艂y si臋 podczas poszukiwania stomatolog贸w. 30% plac贸wek publicznych mia艂o problem z obsadzeniem stanowiska piel臋gniarki. W plac贸wkach tych brakowa艂o r贸wnie偶 lekarzy medycyny ratunkowej, dermatologii, wenerologii oraz urologii. 

Problemy z brakiem pracownik贸w wynikaj膮 g艂贸wnie z 3 powod贸w: Zbyt ma艂ej liczby os贸b o danym zawodzie, zbyt ma艂ej liczby os贸b kszta艂c膮cych si臋 na danym kierunku medycznym (Studia takie s膮 cz臋sto drogie, wymagaj膮 du偶o wysi艂ku i wielu godzin po艣wi臋conych nauce, a potem wielu lat specjalizacji. Tymczasem panuje tendencja do podejmowania nauki na kierunkach humanistycznych, kt贸re daj膮 og贸ln膮 wiedz臋 i nie wymagaj膮 du偶ych nak艂ad贸w finansowych oraz czasowych), zbyt wysokimi oczekiwaniami finansowymi. Wnioskowa膰 na tej podstawie mo偶na, 偶e konieczne jest wprowadzenie zmian, kt贸re zach臋c膮 m艂odzie偶 do kszta艂cenia si臋 na kierunkach medycznych.  

Problemy kadrowe wynikaj膮 r贸wnie偶 ze z艂ego gospodarowania szpitali i innych jednostek pa艅stwowych. Wci膮偶 za ma艂o podejmuje si臋 dzia艂a艅, by jednostki te sta艂y si臋 bardziej konkurencyjne, brakuje r贸wnie偶 odpowiednich finans贸w na wynagrodzenia dla pracownik贸w. Ten problem zdaje si臋 by膰 kluczowym i determinuje zar贸wno migracj臋 do innych kraj贸w jak i przenoszenie si臋 do艣wiadczonych pracownik贸w do plac贸wek prywatnych. Tam komfort pracy zdaje si臋 by膰 o wiele wy偶szy i to nie tylko ze wzgl臋du na pensje, ale i wi臋ksze pole dzia艂ania. Tu lekarze nie musz膮 odmawia膰 pacjentom bada艅 specjalistycznych czy zabieg贸w z powodu braku 艣rodk贸w finansowych. Ponadto, jednostki pa艅stwowe, luki kadrowe wype艂niaj膮 specjalistami z mniejszym sta偶em pracy. Z jednej strony jest to pewna oszcz臋dno艣膰, z drugiej jednak, opieka medyczna pozostaje na znacznie ni偶szym poziomie. To wp艂ywa na ich konkurencyjno艣膰 i tworzy pewne zamkni臋te ko艂o, w kt贸rego „wirze” ginie przede wszystkim pacjent!  Problemy s艂u偶by zdrowia wci膮偶 pozostaj膮 nierozwi膮zane i przez co si臋 nasilaj膮. Kolejne strajki pracownik贸w medycznych zdaj膮 si臋 jedynie potwierdza膰 ten fakt oraz swoist膮 bezradno艣膰 kolejnych ekip rz膮dz膮cych, niepotrafi膮cych znale藕膰 odpowiedniego rozwi膮zania. To z pewno艣ci膮 nie jest korzystne ani dla personelu medycznego, ani dla samych pacjent贸w, kt贸rzy za te problemy pokutuj膮 najbardziej.                     

Agnieszka Majsiej
Specjalistka ds. PR ASM Centrum Bada艅 i Analiz Rynku Sp. z o.o.

 Dla Competitive Skills

« powr髏