Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


„Job-sharing” – elastyczna forma zatrudnienia

W obliczu ciągłych zmian warunków ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz częściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia. Trudności ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, koszty związane z zatrudnieniem coraz częściej determinują wybory pracodawców i skłaniają ich do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia.

W obliczu ciągłych zmian warunków ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz częściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia. Trudności ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, koszty związane z zatrudnieniem coraz częściej determinują wybory pracodawców i skłaniają ich do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia.

CZYM  WŁAŚCIWIE JEST JOB-SHARING?

Jedną z takich elastycznych form zatrudnienia jest job-sharing. Idea job-sharingu narodziła się w Wielkiej Brytanii, obecnie funkcjonuje z powodzeniem w Holandii i wielu innych krajach Unii Europejskiej. Job-sharing polega na dzieleniu się pracą. Określona liczba osób dzieli między sobą obowiązki, urlopy, wszelkiego rodzaju świadczenia oraz wynagrodzenie. Pracodawca ponosi zatem koszty utrzymania jednego etatu, otrzymując pracę, wiedzę i doświadczenie dwóch lub większej liczby osób. Największą zaletą tej formy zatrudnienia jest fakt, że pracownicy ustalają między sobą godziny pracy i podział obowiązków, co stwarza ogromną szansę dla wielu osób, które w innym układzie nie mogłyby pracować.

DLA KOGO?

Job-sharing jest idealnym rozwiązaniem dla matek wychowujących małe dzieci, osób odchodzących na emeryturę, absolwentów zaczynających pracę, studentów oraz dla wszystkich osób, które z osobistych przyczyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin. Podział obowiązków daje możliwość ciągłego zatrudnienia oraz dopasowania obowiązków do swoich możliwości. Taka forma zatrudnienia daje oczywiście niższe zarobki, ponieważ wypłata zostaje podzielona między pracowników, ale w przypadku tych osób chodzi o możliwość kontaktu z pracą, z zawodem, możliwość dostosowania pracy do własnej dyspozycyjności.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

Wykorzystanie job-sharingu to dla pracodawcy przede wszystkim niższe koszty. Pracownicy są odpowiedzialni za rezultat wykonywanej pracy. Odpadają problemy z absencją, a wzrost wydajności pracy jest oczywisty. Pracodawca jest pewny, że w momencie kiedy jeden z pracowników zachoruje, albo wyjedzie, drugi dopilnuje wykonania zadania. Utrzymując jeden etat  pracodawca zdobywa możliwość wykorzystania kompetencji, umiejętności, doświadczenia i pomysłów wielu pracowników.  Taka forma zatrudnienia stwarza ogromną szansę dla osób w określonej sytuacji życiowej co ma również przełożenie na lojalność tych osób względem pracodawcy. Job-sharing stwarza też możliwość na zatrzymanie w firmie wartościowych pracowników. Osoby zatrudniane na zasadzie job-sharingu są zazwyczaj w określonej czasowo sytuacji, która ulegnie zmianie. Podczas takiego zatrudnienia możemy również „wypróbować” pracownika przed decyzją o zatrudnieniu na pełnym etacie.

SZANSA DLA PRACOWNIKÓW

Największą korzyścią dla pracowników zatrudnionych w takiej formie jest przede wszystkim możliwość kontynuacji pracy i zarabianie, mimo określonej sytuacji, uniemożliwiającej zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.  Tego typu zatrudnienie wiąże się z mniejszym stresem, pozwala ustalać samemu, elastycznie czas pracy.

NIEBEZPIECZEŃSTWA, CZYLI CO LEPIEJ PRZEWIDZIEĆ

Pracodawca musi zdawać sobie sprawę, że tworzenie pary czy grupy osób, które będą się dzielić pracą wiąże się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim powinny to być osoby niezwykle odpowiedzialne. Muszą umieć współpracować, powinny być zorientowane na wynik. Takie osoby będą musiały sobie zaufać, więc powinny się lubić, odpowiadać sobie. Dobrze by było gdyby miały różne doświadczenie i umiejętności tak, aby mogły się uzupełniać i nawzajem uczyć od siebie. Brak bezpośredniego nadzoru i kontroli nad pracownikami może również stworzyć problem w momencie kiedy któryś z nich postanowi odejść. Pracodawca może mieć również trudność z ustaleniem jasnego podziału obowiązków. Dlatego też powinien skupić się na przygotowaniu grafiku razem z pracownikami, tak aby podział był jasny i sprawiedliwy. Powinien również ustalić sposoby przejmowania obowiązków w krytycznych momentach przez inne osoby w grupie czy parze.

JAK TO WYGLADA W POLSCE?

Pomimo ogromnej popularności tej formy zatrudnienia w Europie, w Polsce koncepcja ta sporadycznie zaczyna się pojawiać w publikacjach, a pracodawców wykorzystujących job-sharing jest bardzo mało. Taka sytuacja spowodowana jest prawdopodobnie obawami pracodawców przed nowym, nie wypróbowanym jeszcze na gruncie polskim rozwiązaniem. Poza tym tak samo jak w przypadku innych elastycznych form zatrudnienia - nie mamy z Polsce przepisów i norm prawnych regulujących te kwestie. Pomimo wielu obaw ze strony pracodawców i pracowników popularność tej formy zatrudnienia będzie rosła, ponieważ trudności ze znalezieniem pracownika są coraz częstsze. Sytuacja rynkowa zmusi wiele firm do zainteresowania wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia.

Competitive Skills

« powrót