Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


„Job-sharing” – elastyczna forma zatrudnienia

W obliczu ci膮g艂ych zmian warunk贸w ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz cz臋艣ciej korzystaj膮 z elastycznych form zatrudnienia. Trudno艣ci ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, koszty zwi膮zane z zatrudnieniem coraz cz臋艣ciej determinuj膮 wybory pracodawc贸w i sk艂aniaj膮 ich do poszukiwania nowych rozwi膮za艅 w zakresie zatrudnienia.

W obliczu ci膮g艂ych zmian warunk贸w ekonomiczno-gospodarczych pracodawcy coraz cz臋艣ciej korzystaj膮 z elastycznych form zatrudnienia. Trudno艣ci ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, koszty zwi膮zane z zatrudnieniem coraz cz臋艣ciej determinuj膮 wybory pracodawc贸w i sk艂aniaj膮 ich do poszukiwania nowych rozwi膮za艅 w zakresie zatrudnienia.

CZYM  W艁A艢CIWIE JEST JOB-SHARING?

Jedn膮 z takich elastycznych form zatrudnienia jest job-sharing. Idea job-sharingu narodzi艂a si臋 w Wielkiej Brytanii, obecnie funkcjonuje z powodzeniem w Holandii i wielu innych krajach Unii Europejskiej. Job-sharing polega na dzieleniu si臋 prac膮. Okre艣lona liczba os贸b dzieli mi臋dzy sob膮 obowi膮zki, urlopy, wszelkiego rodzaju 艣wiadczenia oraz wynagrodzenie. Pracodawca ponosi zatem koszty utrzymania jednego etatu, otrzymuj膮c prac臋, wiedz臋 i do艣wiadczenie dw贸ch lub wi臋kszej liczby os贸b. Najwi臋ksz膮 zalet膮 tej formy zatrudnienia jest fakt, 偶e pracownicy ustalaj膮 mi臋dzy sob膮 godziny pracy i podzia艂 obowi膮zk贸w, co stwarza ogromn膮 szans臋 dla wielu os贸b, kt贸re w innym uk艂adzie nie mog艂yby pracowa膰.

DLA KOGO?

Job-sharing jest idealnym rozwi膮zaniem dla matek wychowuj膮cych ma艂e dzieci, os贸b odchodz膮cych na emerytur臋, absolwent贸w zaczynaj膮cych prac臋, student贸w oraz dla wszystkich os贸b, kt贸re z osobistych przyczyn nie mog膮 pracowa膰 w pe艂nym wymiarze godzin. Podzia艂 obowi膮zk贸w daje mo偶liwo艣膰 ci膮g艂ego zatrudnienia oraz dopasowania obowi膮zk贸w do swoich mo偶liwo艣ci. Taka forma zatrudnienia daje oczywi艣cie ni偶sze zarobki, poniewa偶 wyp艂ata zostaje podzielona mi臋dzy pracownik贸w, ale w przypadku tych os贸b chodzi o mo偶liwo艣膰 kontaktu z prac膮, z zawodem, mo偶liwo艣膰 dostosowania pracy do w艂asnej dyspozycyjno艣ci.

KORZY艢CI DLA PRACODAWCY

Wykorzystanie job-sharingu to dla pracodawcy przede wszystkim ni偶sze koszty. Pracownicy s膮 odpowiedzialni za rezultat wykonywanej pracy. Odpadaj膮 problemy z absencj膮, a wzrost wydajno艣ci pracy jest oczywisty. Pracodawca jest pewny, 偶e w momencie kiedy jeden z pracownik贸w zachoruje, albo wyjedzie, drugi dopilnuje wykonania zadania. Utrzymuj膮c jeden etat  pracodawca zdobywa mo偶liwo艣膰 wykorzystania kompetencji, umiej臋tno艣ci, do艣wiadczenia i pomys艂贸w wielu pracownik贸w.  Taka forma zatrudnienia stwarza ogromn膮 szans臋 dla os贸b w okre艣lonej sytuacji 偶yciowej co ma r贸wnie偶 prze艂o偶enie na lojalno艣膰 tych os贸b wzgl臋dem pracodawcy. Job-sharing stwarza te偶 mo偶liwo艣膰 na zatrzymanie w firmie warto艣ciowych pracownik贸w. Osoby zatrudniane na zasadzie job-sharingu s膮 zazwyczaj w okre艣lonej czasowo sytuacji, kt贸ra ulegnie zmianie. Podczas takiego zatrudnienia mo偶emy r贸wnie偶 „wypr贸bowa膰” pracownika przed decyzj膮 o zatrudnieniu na pe艂nym etacie.

SZANSA DLA PRACOWNIKÓW

Najwi臋ksz膮 korzy艣ci膮 dla pracownik贸w zatrudnionych w takiej formie jest przede wszystkim mo偶liwo艣膰 kontynuacji pracy i zarabianie, mimo okre艣lonej sytuacji, uniemo偶liwiaj膮cej zatrudnienie w pe艂nym wymiarze godzin.  Tego typu zatrudnienie wi膮偶e si臋 z mniejszym stresem, pozwala ustala膰 samemu, elastycznie czas pracy.

NIEBEZPIECZE艃STWA, CZYLI CO LEPIEJ PRZEWIDZIE膯

Pracodawca musi zdawa膰 sobie spraw臋, 偶e tworzenie pary czy grupy os贸b, kt贸re b臋d膮 si臋 dzieli膰 prac膮 wi膮偶e si臋 z pewnymi trudno艣ciami. Przede wszystkim powinny to by膰 osoby niezwykle odpowiedzialne. Musz膮 umie膰 wsp贸艂pracowa膰, powinny by膰 zorientowane na wynik. Takie osoby b臋d膮 musia艂y sobie zaufa膰, wi臋c powinny si臋 lubi膰, odpowiada膰 sobie. Dobrze by by艂o gdyby mia艂y r贸偶ne do艣wiadczenie i umiej臋tno艣ci tak, aby mog艂y si臋 uzupe艂nia膰 i nawzajem uczy膰 od siebie. Brak bezpo艣redniego nadzoru i kontroli nad pracownikami mo偶e r贸wnie偶 stworzy膰 problem w momencie kiedy kt贸ry艣 z nich postanowi odej艣膰. Pracodawca mo偶e mie膰 r贸wnie偶 trudno艣膰 z ustaleniem jasnego podzia艂u obowi膮zk贸w. Dlatego te偶 powinien skupi膰 si臋 na przygotowaniu grafiku razem z pracownikami, tak aby podzia艂 by艂 jasny i sprawiedliwy. Powinien r贸wnie偶 ustali膰 sposoby przejmowania obowi膮zk贸w w krytycznych momentach przez inne osoby w grupie czy parze.

JAK TO WYGLADA W POLSCE?

Pomimo ogromnej popularno艣ci tej formy zatrudnienia w Europie, w Polsce koncepcja ta sporadycznie zaczyna si臋 pojawia膰 w publikacjach, a pracodawc贸w wykorzystuj膮cych job-sharing jest bardzo ma艂o. Taka sytuacja spowodowana jest prawdopodobnie obawami pracodawc贸w przed nowym, nie wypr贸bowanym jeszcze na gruncie polskim rozwi膮zaniem. Poza tym tak samo jak w przypadku innych elastycznych form zatrudnienia - nie mamy z Polsce przepis贸w i norm prawnych reguluj膮cych te kwestie. Pomimo wielu obaw ze strony pracodawc贸w i pracownik贸w popularno艣膰 tej formy zatrudnienia b臋dzie ros艂a, poniewa偶 trudno艣ci ze znalezieniem pracownika s膮 coraz cz臋stsze. Sytuacja rynkowa zmusi wiele firm do zainteresowania wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia.

Competitive Skills

« powr髏