Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Jakie są efekty zaangażowania pracowników?

Efekty zaangażowania pracownika są korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika.

Pracodawca, mając zaangażowany zespół , może być spokojny, że wszystkie jego działania zmierzają do realizacji celów biznesowych. Zaangażowani pracownicy dają z siebie wszystko, co mają najlepsze, podchodzą z entuzjazmem do działania, kierując wszelkie poczynania na drogę realizacji celu swojego, zespołu, firmy. Takim pracownikom zależy nie tylko na docenieniu ich wkładu w pracę, ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku całego zespołu i firmy. Cieszą się, gdy osiągną wymierne rezultaty, gdy ich projekt zostanie wysoko oceniony, ich pomysł uwzględniony, a jeśli nie - szukają kolejnych innowacyjnych rozwiązań.  Zaangażowani pracownicy skupiają się na pracy, na celach, są wytrwali w swoich dążeniach, mając poczucie sprawstwa - wpływu na sytuację. Są świadomi swojej roli w firmie i jej znaczenia, przez co często przejawiają inicjatywę i wykraczają poza zakres swoich obowiązków.

Silne zaangażowanie pracowników sprawia, że mają oni tendencję do pozytywnego wypowiadania się na temat swojej pracy i firmy. Sami motywują się do działania, pracując coraz bardziej intensywnie i efektywnie. Co ważne - z firmą wiążą swoją przyszłość.

Ponadto zaangażowanie pracowników pozytywnie wpływa na stan ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaangażowani pracownicy są optymistami zadowolonymi z życia, rzadziej doskwierają im bóle głowy, zdecydowanie rzadziej odczuwają stres, bóle mięśni, rzadziej chorują na choroby układu krążenia, a nawet rzadziej zapadają na infekcje.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

Wiecej na temat mechanizmów zaangażowania pracowników na www.grywalizacja24.pl

« powrt