Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Jak zarządzać stresem w firmie?

Stres jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Może być pozytywny (eustres), wówczas staje się źródłem motywacji i dążenia. Najczęściej jednak kojarzy się negatywnie (dystres) jako przeszkoda paraliżująca działanie.

Stres jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Może być pozytywny (eustres), wówczas staje się źródłem motywacji i dążenia. Najczęściej jednak kojarzy się negatywnie (dystres) jako przeszkoda paraliżująca działanie.

Stres jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Może być pozytywny (eustres), wówczas staje się źródłem motywacji i dążenia. Najczęściej jednak kojarzy się negatywnie (dystres) jako przeszkoda paraliżująca działanie. Oczywiste są konsekwencje wpływu stresu na życie jednostki. Znacznie mniej mówi się o wpływie stresu na funkcjonowanie organizacji. Zastanówmy się więc, jak efektywnie zarządzać stresem, aby skutecznie zmniejszyć jego negatywny wpływ w miejscu pracy.

Stres w firmie

Według koncepcji Sely’ego przyczyną stresu jest spostrzeganie sytuacji jako zagrażającej, czyli stresowej. Jeśli myślimy, że coś jest dla nas niebezpieczne, to nasz organizm zaczyna odpowiednio reagować. W konsekwencji, człowiek obawiając się czegoś nie jest w stanie efektywnie funkcjonować.

Stres w firmie jest związany przede wszystkim z:

-   wykonywaniem pracy nieadekwatnej do posiadanych możliwości, a także brakiem perspektywy awansu

-   nieodpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi w pracy (szkodliwe warunki pracy, zbyt duża presja i odpowiedzialność, mobbing, dyskryminacja)

-    brakiem wpływu na wykonywaną pracę oraz wsparcia społecznego

- wszelkiego rodzaju niejasnościami dotyczącymi sposobu oceny i wykonywania pracy

-   przyczynami osobistymi i brakiem predyspozycji do wykonywanego zawodu.

Coraz więcej mówi się o kosztach stresu w miejscu pracy. Dla jednostki to przede wszystkim brak motywacji, wypalenie zawodowe, nieefektywne wykorzystanie czasu pracy, podejmowanie nieprzemyślanych, niekorzystnych dla firmy decyzji, agresja, nałogi, impulsywne i irracjonalne zachowanie prowadzące do pogorszenia się relacji między pracownikami, koszty moralne i wiele innych. To wszystko przyczynia się do spadku efektywności działania nie tylko jednostki, ale również całej firmy. Dlatego też należy inwestować w programy pozwalające na kontrolowanie stresu.

Ogólny model zarządzania stresem

Ogólny model zarządzania stresem powinien być stworzony dla każdej firmy z uwzględnieniem jej specyfiki, potrzeb, oraz możliwości. Jest to algorytm postępowania, który można odpowiednio modyfikować, a tym samym dopasować do wielkości i złożoności organizacji, charakteru stresorów i dostępnych zasobów.

Według Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ogólny schemat programu zarządzania stresem powinien zawierać trzy główne elementy:

● identyfikację problemu

● interwencję

● ocenę interwencji.

Ważne jest też, aby edukować pracowników o stresie jego przyczynach , przejawach, konsekwencjach i strategiach radzenia. W realizację programu należy zaangażować nie tylko kierownictwo, ale przede wszystkim pracowników. Niezbędne jest także stworzenie programu zarządzania stresem z uwzględnieniem diagnozy problemu, opracowaniem strategii prewencyjnych oraz określeniem rzeczywistego celu wyrażającego nasze oczekiwania. Warto również wyznaczyć kryteria, dzięki którym będzie można sprawdzić w jakim stopniu zamierzony cel został osiągnięty.

Prewencyjne zarządzanie stresem

Najbardziej obiecującą metodą walki ze stresem w organizacji jest prewencyjne zarządzanie stresem. Nazywane jest ono filozofią propagującą promocję zdrowia jednostek i organizacji. Realizowane jest poprzez programy zarządzania stresem, których celem jest zapobieganie stresorom oraz ukształtowanie tzw. eustresu (stresu pozytywnego) wpływającego korzystnie na efektywność i rozwój jednostki i organizacji.

Jest pięć podstawowych zasad, na których opiera się prewencyjne zarządzanie stresem:

●  sprzężenie zwrotne jednostki i organizacji, jest to wzajemna zależność, zgodnie z którą powodzenie firmy jest gwarantowane przez odpowiednio zmotywowanych, energicznych i zadowolonych pracowników, i na odwrót

● pracodawcy powinni przyjąć na siebie odpowiedzialność za dobrostan organizacji, jak również jednostki

●   przyjęcie zasady, że stres można pokonać

● zasada indywidualnej reakcji na stres, stąd potrzeba ciągłego dopasowywania metody oraz brak jedynej uniwersalnej strategii

●  stres nie stoi w miejscu, on rozwija się wraz z organizacją, dlatego potrzebne jest stałe monitorowanie poziomu stresu w organizacji oraz kontrolowanie programów prewencyjnych.

W zarządzaniu stresem kładzie się duży nacisk na likwidację jego źródła, modyfikowanie reakcji jednostki na sytuacje stresowe, a także na zmniejszenie kosztów stresu. Dzięki takim działaniom możemy mieć pewność, że poprawa dobrostanu jednostki spowoduje lepsze funkcjonowanie całej organizacji. Zatem warto zainwestować czas, pieniądze i mnóstwo wysiłku w program zarządzania stresem, aby następnie móc obserwować zadowolonych pracowników w zdrowej organizacji.

« powrót