Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Jak zarz膮dza膰 stresem w firmie?

Stres jest nieod艂膮cznym elementem naszej codzienno艣ci. Mo偶e by膰 pozytywny (eustres), w贸wczas staje si臋 藕r贸d艂em motywacji i d膮偶enia. Najcz臋艣ciej jednak kojarzy si臋 negatywnie (dystres) jako przeszkoda parali偶uj膮ca dzia艂anie.

Stres jest nieod艂膮cznym elementem naszej codzienno艣ci. Mo偶e by膰 pozytywny (eustres), w贸wczas staje si臋 藕r贸d艂em motywacji i d膮偶enia. Najcz臋艣ciej jednak kojarzy si臋 negatywnie (dystres) jako przeszkoda parali偶uj膮ca dzia艂anie.

Stres jest nieod艂膮cznym elementem naszej codzienno艣ci. Mo偶e by膰 pozytywny (eustres), w贸wczas staje si臋 藕r贸d艂em motywacji i d膮偶enia. Najcz臋艣ciej jednak kojarzy si臋 negatywnie (dystres) jako przeszkoda parali偶uj膮ca dzia艂anie. Oczywiste s膮 konsekwencje wp艂ywu stresu na 偶ycie jednostki. Znacznie mniej m贸wi si臋 o wp艂ywie stresu na funkcjonowanie organizacji. Zastan贸wmy si臋 wi臋c, jak efektywnie zarz膮dza膰 stresem, aby skutecznie zmniejszy膰 jego negatywny wp艂yw w miejscu pracy.

Stres w firmie

Wed艂ug koncepcji Sely’ego przyczyn膮 stresu jest spostrzeganie sytuacji jako zagra偶aj膮cej, czyli stresowej. Je艣li my艣limy, 偶e co艣 jest dla nas niebezpieczne, to nasz organizm zaczyna odpowiednio reagowa膰. W konsekwencji, cz艂owiek obawiaj膮c si臋 czego艣 nie jest w stanie efektywnie funkcjonowa膰.

Stres w firmie jest zwi膮zany przede wszystkim z:

-   wykonywaniem pracy nieadekwatnej do posiadanych mo偶liwo艣ci, a tak偶e brakiem perspektywy awansu

-   nieodpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi w pracy (szkodliwe warunki pracy, zbyt du偶a presja i odpowiedzialno艣膰, mobbing, dyskryminacja)

-    brakiem wp艂ywu na wykonywan膮 prac臋 oraz wsparcia spo艂ecznego

- wszelkiego rodzaju niejasno艣ciami dotycz膮cymi sposobu oceny i wykonywania pracy

-   przyczynami osobistymi i brakiem predyspozycji do wykonywanego zawodu.

Coraz wi臋cej m贸wi si臋 o kosztach stresu w miejscu pracy. Dla jednostki to przede wszystkim brak motywacji, wypalenie zawodowe, nieefektywne wykorzystanie czasu pracy, podejmowanie nieprzemy艣lanych, niekorzystnych dla firmy decyzji, agresja, na艂ogi, impulsywne i irracjonalne zachowanie prowadz膮ce do pogorszenia si臋 relacji mi臋dzy pracownikami, koszty moralne i wiele innych. To wszystko przyczynia si臋 do spadku efektywno艣ci dzia艂ania nie tylko jednostki, ale r贸wnie偶 ca艂ej firmy. Dlatego te偶 nale偶y inwestowa膰 w programy pozwalaj膮ce na kontrolowanie stresu.

Og贸lny model zarz膮dzania stresem

Og贸lny model zarz膮dzania stresem powinien by膰 stworzony dla ka偶dej firmy z uwzgl臋dnieniem jej specyfiki, potrzeb, oraz mo偶liwo艣ci. Jest to algorytm post臋powania, kt贸ry mo偶na odpowiednio modyfikowa膰, a tym samym dopasowa膰 do wielko艣ci i z艂o偶ono艣ci organizacji, charakteru stresor贸w i dost臋pnych zasob贸w.

Wed艂ug Narodowego Instytutu Bezpiecze艅stwa i Zdrowia w Pracy og贸lny schemat programu zarz膮dzania stresem powinien zawiera膰 trzy g艂贸wne elementy:

● identyfikacj臋 problemu

● interwencj臋

● ocen臋 interwencji.

Wa偶ne jest te偶, aby edukowa膰 pracownik贸w o stresie jego przyczynach , przejawach, konsekwencjach i strategiach radzenia. W realizacj臋 programu nale偶y zaanga偶owa膰 nie tylko kierownictwo, ale przede wszystkim pracownik贸w. Niezb臋dne jest tak偶e stworzenie programu zarz膮dzania stresem z uwzgl臋dnieniem diagnozy problemu, opracowaniem strategii prewencyjnych oraz okre艣leniem rzeczywistego celu wyra偶aj膮cego nasze oczekiwania. Warto r贸wnie偶 wyznaczy膰 kryteria, dzi臋ki kt贸rym b臋dzie mo偶na sprawdzi膰 w jakim stopniu zamierzony cel zosta艂 osi膮gni臋ty.

Prewencyjne zarz膮dzanie stresem

Najbardziej obiecuj膮c膮 metod膮 walki ze stresem w organizacji jest prewencyjne zarz膮dzanie stresem. Nazywane jest ono filozofi膮 propaguj膮c膮 promocj臋 zdrowia jednostek i organizacji. Realizowane jest poprzez programy zarz膮dzania stresem, kt贸rych celem jest zapobieganie stresorom oraz ukszta艂towanie tzw. eustresu (stresu pozytywnego) wp艂ywaj膮cego korzystnie na efektywno艣膰 i rozw贸j jednostki i organizacji.

Jest pi臋膰 podstawowych zasad, na kt贸rych opiera si臋 prewencyjne zarz膮dzanie stresem:

●  sprz臋偶enie zwrotne jednostki i organizacji, jest to wzajemna zale偶no艣膰, zgodnie z kt贸r膮 powodzenie firmy jest gwarantowane przez odpowiednio zmotywowanych, energicznych i zadowolonych pracownik贸w, i na odwr贸t

● pracodawcy powinni przyj膮膰 na siebie odpowiedzialno艣膰 za dobrostan organizacji, jak r贸wnie偶 jednostki

●   przyj臋cie zasady, 偶e stres mo偶na pokona膰

● zasada indywidualnej reakcji na stres, st膮d potrzeba ci膮g艂ego dopasowywania metody oraz brak jedynej uniwersalnej strategii

●  stres nie stoi w miejscu, on rozwija si臋 wraz z organizacj膮, dlatego potrzebne jest sta艂e monitorowanie poziomu stresu w organizacji oraz kontrolowanie program贸w prewencyjnych.

W zarz膮dzaniu stresem k艂adzie si臋 du偶y nacisk na likwidacj臋 jego 藕r贸d艂a, modyfikowanie reakcji jednostki na sytuacje stresowe, a tak偶e na zmniejszenie koszt贸w stresu. Dzi臋ki takim dzia艂aniom mo偶emy mie膰 pewno艣膰, 偶e poprawa dobrostanu jednostki spowoduje lepsze funkcjonowanie ca艂ej organizacji. Zatem warto zainwestowa膰 czas, pieni膮dze i mn贸stwo wysi艂ku w program zarz膮dzania stresem, aby nast臋pnie m贸c obserwowa膰 zadowolonych pracownik贸w w zdrowej organizacji.

« powr髏