Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Jak skłonić pracownika do myślenia?

Myślenie jest wyższą formą poznawania świata. Podczas, gdy spostrzeganie jest prostym procesem, podczas którego pracownik przyswaja sobie wszelkie informacje bezpośrednio napływające z otoczenia, myślenie polega na przetwarzaniu tych informacji w nowe.

Myślenie jest więc wykraczaniem poza obszar prostego spostrzegania tego co jest widoczne, słyszalne, odczuwalne i poznawaniem tego, czego bezpośrednio spostrzegać nie możemy. 

Zakładając, że każdy pracownik, na podstawie obserwowalnych informacji, samodzielnie przekształcając je, zderzając z innymi posiadanymi informacjami, wytwarza zupełnie nowe informacje, możemy stwierdzić, że pracownik myśli. Z powyższego możemy wnioskować, że myślenie w pracy jest czymś powszechnym, przecież pracownicy każdego dnia wytwarzają coś nowego, jak np. lekarze, na podstawie obserwowalnych objawów wnioskują o chorobie i stawiają diagnozę, handlowiec po dokonaniu analizy rynku opracowuje dla siebie strategię pozyskiwania klientów i tak dalej. Procesy myślowe mogą być bardziej i mniej złożone. Zawsze jednak bazują na pewnych danych wyjściowych, które następnie podlegaj ą przeobrażeniom. W wyniku myślenia zwiększa się zasób wiedzy osoby myślącej, ale przede wszystkim powstaje nowa informacja/ nowy twór.

W pracy zależy nam na tym, aby pracownicy wytwarzali informacje przydatne z punktu widzenia firmy. Aby tak mogło być pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiedni materiał myślowy, czyli właśnie odpowiednio dobrane informacje, które następnie ulegną przeobrażeniom.

Materiał ten mogą wyczerpywać dane spostrzeżeniowe. Wówczas jednak myślenie pracownika może zmierzać w kierunku mniej istotnym z punktu widzenia pracodawcy. Aby tego uniknąć należy celowo, regularnie zaopatrywać pracownika w odpowiednie materiał do przetwarzania - ten proces można ogólnie nazwać stymulowaniem procesów myślowych pracowników.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl

« powrt