Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Grywalizacja w poszukiwaniu talentów...

Grywalizacja w biznesie (enterprise gamification) służy głównie aktywizacji, motywacji ludzi do działania, ukierunkowanego na realizację zadań, celów działu, sektora, firmy.

Grywalizacji jednak coraz częściej przyglądają się HR’owcy, upatrując w niej źródła informacji o potencjale i kompetencjach pracowników firmy, a także być może kandydatów do pracy.

Wg raportu ManpowerGroup [2011] brakuje na świecie talentów - najbardziej odczuwalne jest to w Japonii (80%).

W Polsce 40% pracodawców ma trudności ze znalezieniem kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach. Prawie trzy czwarte (73%) podaje brak doświadczenia, umiejętności lub wiedzy jako główny powód trudności z obsadzaniem stanowisk. Z drugiej strony tylko jeden na pięciu (21%) pracodawców skupia się na szkoleniach i rozwoju pracowników, które pomogłyby wypełnić te braki. Kluczowe staje się identyfikowanie luk kompetencyjnych i podnoszenie kwalifikacji.

Najczęściej źródłem danych o lukach kompetencyjnych pracowników są wyniki ocen okresowych pracowników, zwanych niekiedy bilansami.

Po co wdrażać system ocen?

Z tym problemem boryka się nie jedna nowoczesna firma. Przedstawiciele działów HR za wszelką cenę próbują projektować i wdrażać coraz to nowe rozwiązania do prowadzonej polityki kadrowej w firmie. Ich pomysły mają jednak nie tylko otwartych na proponowane przez nich zmiany zwolenników, ale także całą rzeszę zbuntowanych przeciwników.

Z czego wynika tak silny opór?

Najczęściej menedżerowie „twardych” działów są z reguły sceptycznie nastawieni do rozwiązań miękkiego HR. W rozwiązaniach miękkiego HR nie znajdują dla siebie żadnej korzyści. Wierzą wyłącznie w namacalne wyniki liczbowe i czysto biznesowe schematy postępowania. Twierdzą, że nie potrzebują żadnych systemów ocen, które pożerają czas i energię zarówno menedżerów jak i samych pracowników, wprowadzają nie potrzebne poczucie niepewności wśród pracowników i nie odzwierciedlają rzeczywistych efektów pracy.

Inną grupę oporu stanowią „starzy pracownicy” - osoby z konkretnym stażem w organizacji, nieprzyzwyczajone do bycia ocenianymi w sformalizowany sposób. Nagłe zmiany związane z wdrożeniem takiego systemu stają się źródłem plotek i obaw, często powodują podejmowanie przez pracowników nagłych decyzji, np. o odejściu z firmy.

Wdrożenie systemu ocen nie jest więc proste i staje się dla działu HR ogromnym wyzwaniem.  Jak podejść do takiego problemu?

Enterprise Gamification w odpowiedzi na problem

Enterprise gamification (grywalizacja biznesowa) może okazać się najlepszą odpowiedzią na takie pytanie. Odpowiednio zaprojektowany system „gry”, podczas której pracownicy realizują zadania, są na bieżąco oceniani, mają możliwość poprawiania się, porównywania z innymi i otrzymywania bieżącej informacji zwrotnej - może pełnić funkcję o wiele bardziej trafnej i rzetelnej oceny - i co ważne akceptowanej przez biznes, gdyż odnoszącej się do wymiernych efektów pracy, a nawet wpływającej na bieżące motywowanie pracowników.

Przy takim „grywalizacyjnym systemie oceny” nie musimy czekać rok na omówienie z pracownikiem jego wyników i podejmowanie dalszych decyzji. Pracownik jest oceniany na bieżąco, bezpośredni po realizacji zadania otrzymuje informację zwrotną (pochwałę - bonus lub upomnienie - dające możliwość natychmiastowej poprawy).

Talenty na tacy

System grywalizacyjny pozwala także na „wyłowienie z tłumu” osób o największym potencjale i rozwiniętych kompetencjach, np.: osoby najbardziej aktywne (kto najczęściej dzwonił do potencjalnych klientów), realizujące zadania skrupulatnie (kto najmniej myli się w wykonywaniu zadań wymagających dokładności i skrupulatności), dzielące się wiedzą (kto najczęściej zamieszczał w systemie porady lub wspierał współpracowników w realizacji ich zadań) itd. Grywalizacja umożliwia ponadto świadome wprowadzanie zadań prowokujących uczestników gry do podejmowania określonych typów zachowań, których efekty możemy rankingować i oceniać.

Grywalizacja w pracy może więc posłużyć nam jako mechanizm oceniający wyniki pracy i postępy pracowników na bieżąco. Na tej podstawie możemy podejmować decyzje kadrowe, wyławiać talenty.

Grywalizację możemy również zastosować w procesie rekrutacji zewnętrznej, poddając kandydatów wirtualnej próbie zderzenia się z rzeczywistością zbliżoną do tej, którą będą mogli później spotkać realnie w pracy.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www. grywalizacja24.pl

« powrót