Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Grywalizacja czy gra szkoleniowa?

Nauczanie oparte na grach kreuje popularny trend w rozwoju nowoczesnych korporacji.

aaabbb

Poważne firmy coraz częściej wykorzystują mechanizmy growe w procesie edukacji ustawicznej swoich kadr. Dzieje się tak głównie dlatego, że ta metoda nauczania przynosi konkretne, oczekiwane efekty, a dodatkowo usprawnia codzienną pracę i zwiększa poczucie satysfakcji teamów.

Należy jednak odróżnić grę rozwojową od grywalizacji i stosować te metody świadomie i zamiennie. Każda z nich ma inne cele do osiągnięcia i służy spełnianiu nieco innych oczekiwań korporacyjnych.

GRA SZKOLENIOWA - ROZWOJOWA

Gra rozwojowa/ szkoleniowa polega najczęściej na stworzeniu symulacji zdarzenia lub sekwencji zdarzeń w celu zaspokojenia konkretnej, ewidentnej potrzeby rozwojowej danej grupy pracowników. Gra taka projektowana jest w oparciu o różne scenariusze/ ścieżki gry, nastawione na realizację celów dydaktycznych. Gry takie mogą prowadzić do implementacji wiedzy z danego obszaru, ale także pobudzić uczących się do logicznego myślenia, planowania itp. na bazie symulacji, w której pracownicy biorą udział uczą się oni pewnych schematów zachowań, które w następstwie będą stosować w rzeczywistym środowisku pracy.

GRYWALIZACJA - GAMIFIKACJA

Z drugiej strony jest grywalizacja (czasem zwana gamifikacją), którą można określić jako proces stosowania mechanizmów charakterystycznych dla gier od razu w realnych warunkach pracy. Może ona opierać się o odpowiednio zaprojektowaną platformę, a jej celem jest najczęściej zwiększanie motywacji uczących się do podejmowania działań rozwojowych (również na własną rękę).

Mechanizmy te mogą być stosowane w formie nagrody, uznania osiągnięć, elementów konkurencji lub form wyrażania siebie.

GRYWALIZACJA CZY GRA ?

Zarówno wdrożenie grywalizacji, jak i metod szkolenia w oparciu o gry jest skuteczne dla realizacji celów rozwojowych firmy.

Wdrożenie gry jest zdecydowanie prostsze i nie musi wiązać się z żadną większa zmianą w firmie, gdyż może być zrealizowane w sposób incydentalny, nie wiążący się z żadnym większym i długotrwałym procesem.

Gry szkoleniowe mogą być specjalnie zaprojektowane na potrzeby firmy i opierać się nawet o realne scenariusze (splot zdarzeń z życia danej firmy/ działu/ konkretnej sytuacji biznesowej). Mogą być one także zupełnie oderwane od rzeczywistości - tzw. gry uniwersalne, do których instrukcje możemy zakupić nawet w internecie, a następnie zastosować na grupie pracowników w celu rozwinięcia ogólnie rozumianych kompetencji, takich jak np. kreatywność, umiejętności analityczne, logiczne myślenie, umiejętności językowe itp.

GRYWALIZACJA - PROJEKTY NIESTANDARDOWEaacc

Tworzenie niestandardowych programów grywalizacyjnych nie jest małym przedsięwzięciem. Potrzebuje zaangażowania entuzjastów gier w środowisko uczenia się. Jednak jest to możliwe dla większości przedsiębiorstw w ramach dostępnych terminów i budżetu.

W porównaniu jednak z wdrożeniem gotowych gier (jako elementu polityki szkoleniowej) zajmuje dużo więcej wysiłku i kosztów, gdyż wymaga dopasowania do indywidualnych potrzeb uczenia się organizacji.

Program grywalizacyjny może uwzględniać istniejące już w przedsiębiorstwie elementy polityki szkoleniowej, jak np. warsztaty offline, czy e-kursy; a także mechanizmy, dzięki którym można w szybki i prosty sposób zdobywać punkty, jak np. quizy, testy wiedzy. Dzięki tym wszystkim elementom można po pierwsze najprościej zmotywować pracowników do samodzielnej nauki, a po drugie - stworzyć ścieżki rozwoju dla poszczególnych pracowników lub grup pracowniczych.

Grywalizacja może być zaprojektowane tak, aby odzwierciedlać poziom podstawowy, zaawansowany poziom lub inny określony poziom rozwoju w danym obszarze. Poziomów może być oczywiście więcej, a przejście z określonego poziomu do wyższego może być równoznaczne z dostępem do nowych treści lub większej ilości treści - do czego będą dążyć uczestnicy programu.

Program gamifikacyjny sprzyja także integracji społecznej pracowników, dzięki wprowadzeniu takich mechanizmów jak np. dzielenie się wiedzą, komentowanie, możliwość chwalenia (np. przyznawania punktów uznania), zadawania pytań i wiele innych. Niektóre platformy wyposażane są dodatkowo w fora lub inne panele dyskusyjne.

Funkcję integrującą pełni również mechanizm rywalizacji grupowej, czyli zespołowego dążenia do uzyskania określonego wyniku. Takie funkcjonalności w grywalizacji sprzyjają aktywizacji, wynikającej z poczucia współodpowiedzialności uczestników za wynik.

Podsumowanie:

Podsumowując - istnieje wyraźna różnica pomiędzy nauczaniem opartym o gry, a tym, wspieranym przez grywalizację. Jedna i druga metoda wspierania rozwoju pracowników wykorzystuje podobne mechanizmy zachęty, charakterystyczne dla gier (zwane mechanizmami growymi). Obie metody są skuteczne dla realizacji celów rozwojowych. Wybór metody wiąże się z możliwościami budżetowymi organizacji. Wdrożenie grywalizacji jest bardziej kompleksowe i indywidualnie dopasowane do firmy, stąd też jest droższe. Grywalizacja stosowana jest jako proces - oddziałuje długotrwale i może zawierać elementy szkoleniowe, między innymi właśnie gry.

Artykuł został przedrukowany ze strony: Grywalizacja24.pl 

« powrót