Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Ewaluacja szkoleń metodą D. Kirkpatricka

Coraz częściej firmy szkoleniowe posługują się oceną efektywności szkolenia za pomocą metody stworzonej przez Donada L. Kirkparticka. Na czym polega ta metoda?

Coraz częściej firmy szkoleniowe posługują się oceną efektywności szkolenia za pomocą metody stworzonej przez Donada L. Kirkparticka. Na czym polega ta metoda?

Kirkpatrick uważa, że szkolenia powinny być oceniane na czterech poziomach. Dokonując ewaluacji poprzez kompleksową ocenę czterech poziomów możemy zebrać rzetelne informacje dotyczące programu szkolenia, jakości metod i efektowności przekazu trenerskiego.

POZIOM REAKCJI

Na poziomie reakcji badana jest satysfakcja uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Badanie to polega zazwyczaj na wypełnieniu ankiety oceniającej organizację szkolenia, program oraz umiejętności i wiedzę trenera. 

POZIOM UCZENIA SIĘ

Na tym poziomie dokonywana jest ocena wiedzy, umiejętności i postaw. Diagnoza zmiany jest niezwykle trudna, wymaga zbadania stanu przed szkoleniem oraz po szkoleniu. Poziom uczenia zazwyczaj diagnozuje się za pomocą testów przed i po szkoleniu, wywiadów oraz obserwacji.

POZIOM ZMIAN

Badanie na poziomie zmiany odnosi się do oceny w sposobie wykonywania pracy, wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. Oceny tej dokonuje się zazwyczaj 2-3 miesiące po szkoleniu. Podobnie jak w przypadku poziomu uczenia się konieczne jest dokonanie oceny przed i po szkoleniu. Najczęściej stosuje się tutaj obserwację, wywiady oraz ankiety. Na tym poziomie można zbadać na ile przyswojona na szkoleniu wiedza ma odzwierciedlenie w wykonywanej pracy.

POZIOM EFEKTÓW

Ocena efektów szkolenia jest najtrudniejszym zadaniem i odnosi się do realizacji założonych wcześniej celów szkolenia, które powinny wypływać z celów organizacji. Na tym poziomie ocenia się wyniki pracy uczestników szkolenia wpływające na osiągnięcie założonych celów, np. wzrost sprzedaży, spadek liczby reklamacji itp. Ocena na tym poziomie ma istotne znaczenie w definiowaniu efektów biznesowych szkolenia i pozwala  ocenić zwrot inwestycji w szkolenie.

Dokonanie kompleksowej oceny szkoleń na 4 poziomach jest niezwykle czasochłonne, kosztowne i trudne. Większość firm oferuje zatem tylko badanie satysfakcji uczestnika. Jeśli dysponujemy jednak funduszami warto zainwestować w pełną ocenę, która da nam obraz rzeczywistej sytuacji i pozwoli efektywnie planować dalsze działania rozwojowe. 

Competitive Skills

« powrót