Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Dlaczego warto inwestować w szkolenia?

W ostatnim roku liczba szkolących się menedżerów wzrosła o jedną trzecią, ciągle wzrasta też liczba szeregowych pracowników kierowanych przez pracodawców na kursy doszkalające...

W obliczu niezwykle szybkich zmian i przeobrażeń znaczenia nabiera pojęcie "organizacji uczącej się", czyli takiej, która posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy oraz modyfikowania swoich działań w odpowiedzi na potrzeby i zmiany zaistniałe na rynku. To organizacja, dla której inwestycja w zasoby ludzkie jest sposobem na dynamiczny rozwój. Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju, nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że warto inwestować w szkolenia. W ostatnim roku liczba szkolących się menedżerów wzrosła o jedną trzecią, ciągle wzrasta też liczba szeregowych pracowników kierowanych przez pracodawców na kursy doszkalające.

Wiemy, że warto szkolić,
ale odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego?

Zmiany zachodzące w gospodarce i ich tempo zmuszają firmę do inwestycji w kapitał ludzki. Źródło konkurencyjności to przede wszystkim pracownik z adekwatną wiedzą i kompetencjami.

  • Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. Przeszkolony pracownik ma szansę poprawić ilość i jakość swoich wyników, a także zmniejszyć liczbę wykonywanych błędów.
  • Uczestniczenie w szkoleniach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz korzystania z wypracowanych już doświadczeń.
  • Szkolenie wzmaga identyfikację kadry z firmą poprzez zrozumienie jej strategii i celów działania. Wpływa na umiejętności kierownicze kadry menedżerskiej, co owocuje wzrostem motywacji oraz wydajności pracowników.
  • Wielu pracowników dzięki uczestnictwu w szkoleniach ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenie jest często postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, co pełni w tym przypadku również funkcję motywacyjną.
  • Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomaga pracownikowi spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań.
  • Szkolenia mogą mieć również znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowią alternatywę dla zwolnień i rekrutacji nowych pracowników.
  • W dobie ciągłych zmian i przystosowywania się do nich, szkolenia okazują się lekarstwem na wszelki lęk i opór przed nowością. Boimy się tego, czego nie rozumiemy - warto zatem zapoznać się z innowacyjnym rozwiązaniem właśnie na szkoleniu.
  • Polityka inwestowania w szkolenia pracownicze jest istotna z punktu widzenia zewnętrznego wizerunku organizacji, która dba o swoich pracowników, pozwala im się rozwijać.

Warto wspomnieć, że inwestowanie w szkolenia pracownika ma korzystny skutek dla pracodawcy w sytuacji, gdy jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym. Wówczas zmniejsza się ryzyko utraty osoby, w którą zainwestowaliśmy.

Competitive Skills Sp. z o.o.

« powrót