Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Czym są neurony lustrzane?

Neurony lustrzane są to grupy komórek nerwowych, które aktywują się w momencie wykonywania przez nas czynności, ale także w sytuacji, gdy tylko obserwujemy wykonywanie czynności przez innych.

Neurony lustrzane są to grupy komórek nerwowych, które aktywują się w momencie wykonywania przez nas czynności, ale także w sytuacji, gdy tylko obserwujemy wykonywanie czynności przez innych. Neurony lustrzane zostały rozpoznane przez zespół prof. Rizzolattiego u makaków. Podczas badania małpy obserwującej ruch osoby sięgającej po jedzenie, odkryto aktywność tych samych neuronów w obszarze F5 kory ruchowej, które aktywowały się przy wykonywaniu tej samej czynności przez małpę. Dało to podstawy do stwierdzenia, że wzór aktywności neuronów związany z obserwowaną czynnością jest równocześnie reprezentacją tej czynności w mózgu, niezależnie od tego, kto ją wykonuje - inna osoba czy też obserwator. Stąd analogia do lustrzanego odbicia i nazwa  „neurony lustrzane”.

Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles po raz pierwszy udało się zarejestrować aktywność neutronów lustrzanych w ludzkim  mózgu.

Zespół z Centrum Medycznego im. Ronalda Reagana, kierowany przez profesora Icchaka Frieda uzyskał potwierdzenie ich działania podczas badań prowadzonych na pacjentach.

Profesor badał aktywność poszczególnych fragmentów mózgu 21 osób cierpiących na ciężką padaczkę. W sumie zarejestrował aktywność 1177 neuronów, z których część zachowywała się zgodnie z przewidywaniami i danymi uzyskanymi na małpach. Aktywowały się one zarówno w sytuacji wykonywania czynności przez pacjentów, jak też w sytuacjach, gdy obserwowali oni tylko działania innych. Największe skupiska neuronów lustrzanych zaobserwowano w korze czołowej i skroniowej.

Odkrycie to stało się przełomowe również, a przede wszystkim dla zrozumienia mechanizmu empatii, a więc zdolności do odczuwania stanów psychicznych innych osób, ich perspektywy, sposobu myślenia. Neurony lustrzane zapewniają bowiem bezpośrednie, wewnętrzne odczucia, a tym samym rozumienie cudzych działań, intencji emocji - szybko, automatycznie, bez konieczności przeprowadzania operacji poznawczych, heurystyk, sposobu myślenia. Jest to mechanizm wbudowany w nasze mózgi.

Idąc dalej, cały czas prowadzone są badania nad fenomenem neuronów lustrzanych. Naukowcy przypisują brak neuronów lustrzanych lub zaburzenia w ich działaniu osobom dotkniętym autyzmem ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodków w mózgu, w których one występują. Wnioskuje się, że osoby takie mają  przez to  m.in. zaburzone interakcje społeczne i komunikację.

Competitive Skills

« powrót