Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Czym s膮 neurony lustrzane?

Neurony lustrzane s膮 to grupy kom贸rek nerwowych, kt贸re aktywuj膮 si臋 w momencie wykonywania przez nas czynno艣ci, ale tak偶e w sytuacji, gdy tylko obserwujemy wykonywanie czynno艣ci przez innych.

Neurony lustrzane s膮 to grupy kom贸rek nerwowych, kt贸re aktywuj膮 si臋 w momencie wykonywania przez nas czynno艣ci, ale tak偶e w sytuacji, gdy tylko obserwujemy wykonywanie czynno艣ci przez innych. Neurony lustrzane zosta艂y rozpoznane przez zesp贸艂 prof. Rizzolattiego u makak贸w. Podczas badania ma艂py obserwuj膮cej ruch osoby si臋gaj膮cej po jedzenie, odkryto aktywno艣膰 tych samych neuron贸w w obszarze F5 kory ruchowej, kt贸re aktywowa艂y si臋 przy wykonywaniu tej samej czynno艣ci przez ma艂p臋. Da艂o to podstawy do stwierdzenia, 偶e wz贸r aktywno艣ci neuron贸w zwi膮zany z obserwowan膮 czynno艣ci膮 jest r贸wnocze艣nie reprezentacj膮 tej czynno艣ci w m贸zgu, niezale偶nie od tego, kto j膮 wykonuje - inna osoba czy te偶 obserwator. St膮d analogia do lustrzanego odbicia i nazwa  „neurony lustrzane”.

Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles po raz pierwszy uda艂o si臋 zarejestrowa膰 aktywno艣膰 neutron贸w lustrzanych w ludzkim  m贸zgu.

Zesp贸艂 z Centrum Medycznego im. Ronalda Reagana, kierowany przez profesora Icchaka Frieda uzyska艂 potwierdzenie ich dzia艂ania podczas bada艅 prowadzonych na pacjentach.

Profesor bada艂 aktywno艣膰 poszczeg贸lnych fragment贸w m贸zgu 21 os贸b cierpi膮cych na ci臋偶k膮 padaczk臋. W sumie zarejestrowa艂 aktywno艣膰 1177 neuron贸w, z kt贸rych cz臋艣膰 zachowywa艂a si臋 zgodnie z przewidywaniami i danymi uzyskanymi na ma艂pach. Aktywowa艂y si臋 one zar贸wno w sytuacji wykonywania czynno艣ci przez pacjent贸w, jak te偶 w sytuacjach, gdy obserwowali oni tylko dzia艂ania innych. Najwi臋ksze skupiska neuron贸w lustrzanych zaobserwowano w korze czo艂owej i skroniowej.

Odkrycie to sta艂o si臋 prze艂omowe r贸wnie偶, a przede wszystkim dla zrozumienia mechanizmu empatii, a wi臋c zdolno艣ci do odczuwania stan贸w psychicznych innych os贸b, ich perspektywy, sposobu my艣lenia. Neurony lustrzane zapewniaj膮 bowiem bezpo艣rednie, wewn臋trzne odczucia, a tym samym rozumienie cudzych dzia艂a艅, intencji emocji - szybko, automatycznie, bez konieczno艣ci przeprowadzania operacji poznawczych, heurystyk, sposobu my艣lenia. Jest to mechanizm wbudowany w nasze m贸zgi.

Id膮c dalej, ca艂y czas prowadzone s膮 badania nad fenomenem neuron贸w lustrzanych. Naukowcy przypisuj膮 brak neuron贸w lustrzanych lub zaburzenia w ich dzia艂aniu osobom dotkni臋tym autyzmem ze wzgl臋du na nieprawid艂owe funkcjonowanie o艣rodk贸w w m贸zgu, w kt贸rych one wyst臋puj膮. Wnioskuje si臋, 偶e osoby takie maj膮  przez to  m.in. zaburzone interakcje spo艂eczne i komunikacj臋.

Competitive Skills

« powr髏