Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Czy szybki wzrost pensji grozi bezrobociem?

Wynagrodzenia w polskich firmach rosną najszybciej od lat, przez to tracimy konkurencyjność w regionie, ponieważ zagraniczni inwestorzy boją się wzrostu kosztów pracy.

Wynagrodzenia w polskich firmach rosną najszybciej od lat, przez to tracimy konkurencyjność w regionie, ponieważ zagraniczni inwestorzy boją się wzrostu kosztów pracy.W lutym przeciętne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,1 proc. i wyniosło 3032,70 zł, czyli o 12,8 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. To na razie świetna wiadomość dla pracowników. Ale czy na długo? Rosnące pensje są dla gospodarki dobrym znakiem, gdy za wzrostem płac nadąża wzrost wydajności pracy. A tego w Polsce brakuje, więc tworzy się niekorzystna sytuacja dla firm. Bez częstych i wysokich podwyżek trudno zatrzymać pracowników, jednak wzrost pensji musi wpływać na koszty produkcji, a więc na cenę produktu.

Najmocniej dotyka to eksporterów. Konkurują oni na rynkach, na których wzrosty płac nie są tak dynamiczne, jak w Polsce. Nie mogą więc wyższych kosztów przerzucać na ceny artykułów. Podobny problem mają firmy, które działają na rynku krajowym, ale konkurują z producentami z zagranicy, a to przekłada się na wyniki finansowe sektora prywatnego i koniunkturę, a w konsekwencji prowadzi do wolniejszego rozwoju . Rosnące wynagrodzenia zmniejszają konkurencyjność nie tylko firm, ale całej gospodarki w regionie. Ekonomiści wątpią w to, że rekordowe nakłady na bezpośrednie inwestycje z 2006 i 2007 roku pozostaną na tym samym poziomie.

Sytuację może uratować rząd, zmniejszając opodatkowanie pracy i ograniczając biurokrację wynikającą z kodeksu pracy. 

Competitive Skills

« powrót