Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Czy opłaca się być kreatywnym?

Zmieniasz pracę. Już w pierwszych dniach dostrzegasz w nowej firmie mnóstwo rzeczy, które warto by usprawnić, ulepszyć, zmienić. Zanim jednak zgłosisz swoje pomysły, zastanów się, czy warto.

Zmieniasz pracę. Już w pierwszych dniach dostrzegasz w nowej firmie mnóstwo rzeczy, które warto by usprawnić, ulepszyć, zmienić.

Zanim jednak zgłosisz swoje pomysły, zastanów się, czy warto.

Może się okazać, że twoja aktywność przysporzy ci tylko dodatkowych godzin przesiedzianych za biurkiem i frustracji. Wszystko dlatego, że wykonanie projektów szef zrzuci na ciebie.

Reakcja szefa może też poskutkować pozbyciem się pracownika, który chce zmieniać to, co w mniemaniu szefa funkcjonuje dobrze od lat. 

Może też okazać się, że twój pomysł zrealizuje sam szef nie dając ci szansy zaangażowania się w realizację i on też zbierze laury.  

Nowy pracownik powinien zbadać, jaka jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zanim zacznie ujawniać swoje pomysły wprowadzania zmian. Przychodząc do nowej firmy, warto w pierwszym okresie pracy, kiedy poznajemy ludzi i  struktury, zwrócić szczególną uwagę na stosunek firmy do aktywności pracowników. Możemy też zapytać o to osobę prowadzącą rekrutację, aby przekonać się, że z naszą kreatywnością i innowacyjnością będziemy dobrze pasować do kultury organizacji. Warto to sprawdzić zanim podejmiemy decyzję o nawiązaniu stałej współpracy, której potem możemy żałować.

Jak to sprawdzić?

Na etapie rekrutacji po prostu powinniśmy pytać. Najlepiej zadawać konkretne pytania dotyczące rozwiązań wprowadzonych w firmie lub projektowanych planów rozwiązań w najbliższej przyszłości. Wiele koncernów w różny sposób nagradza swoich kreatywnych pracowników. Często oprócz premii, nagrodą jest np. umieszczenie informacji o pomyśle i pracowniku w korporacyjnej gazetce czy w intranecie, wybieranie najlepszej propozycji, a jej pomysłodawcę uhonorowanie, np. dyplomem.

Korporacje coraz częściej projektują i wdrażają programy mające na celu stymulowanie kreatywności swoich pracowników.

Najczęściej program taki bazuje na pomysłach pracowników, które Ci mogą śmiało zgłaszać w formie elektronicznego opisu lub prezentacji. Pomysły mogą być zupełnie dowolne lub związane z konkretną sytuacją czy akcją prowadzoną w przedsiębiorstwie. Zgłoszone pomysły weryfikowane są przez specjalnie powołane komisje oceniające, a najlepsze rozwiązania proponowane przez pracowników wdrażane są w organizacji.

Niektóre firmy organizują od czasu do czasu akcje stymulujace kreatywność pracowników korzystając z pomocy firm zewnętrznych, takich jak np. Competitive Skills. Firma zewnętrzna ogłasza konkurs i pomaga zebrać pomysły od pracowników. Pomysły te oceniane są zazwyczaj wspólnie przez przedstawicieli zewnętrznego doradcy  i pracodawcy.

Poznanie ogólnej kultury organizacyjnej firmy nie rozwiązuje jednak sprawy do końca.

Trzeba też sprawdzić, jak do pomysłów pracowników odnosi się ich bezpośredni przełożony. Może się bowiem okazać, że nawet w bardzo otwartej na kreatywność pracowników firmie, konkretny szef będzie miał inne zdanie niż oficjalne stanowisko przedsiębiorstwa. Każdy szef to człowiek i tak jak człowiek może mieć różne podejście do różnych kwestii.

Cóż możemy zrobić?

Asertywnie, ale z rozwagą…

W takim przypadku, gdy kultura organizacyjna przemawia za kreatywnością a nasz szef nie lubi słuchać o jakichkolwiek pomysłach na zmiany, możemy przyjąć dwa rozwiązania.

Pierwsze polega na unikaniu szefa przy przekazywaniu pomysłu na inny szczebel, np. bezpośrednie kontaktowanie się z działem HR lub osobami wskazanymi przez firmę, jako te, które odpowiadają za przyjmowanie pomysłów.

Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie asertywnej postawy wobec przełożonego i przekonanie go do swoich racji. Jeśli chcesz, by twoja inicjatywa została doceniona, zadbaj o to, by odpowiednio ją zaprezentować.

Zanim przedstawisz swój pomysł przed szefem czy zespołem, zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz po prostu zabłysnąć na zebraniu, powinieneś się liczyć z tym, że to właśnie ciebie szef obarczy odpowiedzialnością za przeprowadzenie projektu. Gorzej, jeśli nie masz możliwości (z braku czasu czy kompetencji), aby wziąć na siebie odpowiedzialność za projekt. W takiej sytuacji jeszcze przed zgłoszeniem pomysłu zastanów się, jak mądrze poprowadzić rozmowę z przełożonym, tak by twoja kreatywność nie obróciła się w przydzielenie dodatkowych zadań, na których wykonanie nie będziesz mógł sobie pozwolić.  Oczywiście musisz również liczyć się z sytuacją odwrotną. Może okazać się tak, że twój genialny pomysł, który chciałeś samodzielnie realizować, zostanie przekazany komuś innemu do realizacji, gdyż szef uzna, że ty nie posiadasz wystarczających kompetencji lub czasu aby w pełni zaangażować się w ten projekt.

Najważniejszą sprawą staje się szczera i asertywna rozmowa, która pozwoli uniknąć takich niepożądanych postanowień twojego szefa. Zanim sam zacznie zastanawiać się nad formą realizacji twojego pomysłu, ty zasugeruj mu odpowiednie rozwiązania w tej kwestii. Jeśli widzisz swoją rolą w realizacji pomysłu, powiedz mu o tym i dokładnie określ plan działania. Pokażesz w ten sposób swoją chęć zaangażowania w projekt i profesjonalne podejście do samego pomysłu. Nieco trudniej znaleźć dobry sposób postępowania, kiedy wymyśliłeś doskonałe rozwiązanie, ale nie chcesz brać udziału w jego realizacji.

Czasem wystarczy przed zebraniem porozmawiać z szefem i wytłumaczyć mu powody niechęci do zajmowania się sprawą. Pamiętaj jednak o przedstawieniu korzyści dla firmy i samego szefa wynikających z wdrożenia wymyślonego przez ciebie rozwiązania.

Powodzenia!

Competitive Skills 

« powrt