Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Czy ocenianie pracowników powinno być powiązane z gratyfikacją finansową cz też nie?

Problem powiązania wyników ocen z ustaleniem poziomu gratyfikacji finansowej budzi wiele wątpliwości wśród osób zajmujących się zarządzaniem kadrami.

Problem powiązania wyniku ocen z ustaleniem poziomu gratyfikacji finansowej budzi wiele wątpliwości wśród osób zajmujących się zarządzaniem kadrami.

Są zwolennicy relacji dobra ocena - lepsza płaca (premia); coraz więcej jednak pojawia się przeciwników łączenia ocen z gratyfikacjami finansowymi.

Zwolennicy separacji wyników ocen od gratyfikacji finansowej zajmują stanowisko, że celem systemu ocen pracowniczych nie powinno być różnicowanie płac, premii lub jakichkolwiek   gratyfikacji finansowych. A oto główne argumenty:

 • Ocena jest ukazaniem obszarów zalet i słabości, jest przeglądem potencjału firmy. Jeśli za oceną stoją pieniądze, celem pracownika jest dotrwać do oceny i wypaść pozytywnie. Nie jest istotne zrozumienie błędów, ale uważanie, by nie zostać przyłapanym, bo straci się premię.
 • Łudzie porównują się między sobą, grozi to rozbiciem zespołów - osoby sprytniejsze, udające jak ciężko pracują przed oceną  - wygrywają finansowo.
 • Ludzie mobilizują się tuż przed oceną, bo to ma konsekwencje finansowe i jest dobrze pamiętane przez zwierzchników.
 • Ocena negatywna i pozbawienie gratyfikacji jest podwójnym ukaraniem.
 • Pieniądze to emocje - zawsze pogarszają atmosferę i są zarzewiem konfliktów. System ocen pracowników powinien być wolny od emocji.
 • Ocena służy rozwojowi pracownika, a nie korekcie jego pensji. Obie strony powinny starać się poprawić błędy w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Na tym polega rozwój.

 

Za łączeniem ocen z gratyfikacją opowiadają się najczęściej osoby zatrudnione w firmach, gdzie taka zależność jest po prostu stosowana. A oto główne uzasadnienia ich poglądów:

 • Gratyfikacje finansowe to najlepszy, najskuteczniejszy motywator. Rezygnacja z powiązania ocen pracowniczych z płacami to zubożenie podstawowych środków motywujących.
 • Żyjemy w epoce pieniądza. Większość ludzi ciągle liczy pieniądze. Ludzie starają się o wyniki dzięki gratyfikacji finansowej.
 • Pracownik wie za co jest oceniany i za co bierze pieniądze. Wie, że poprawiając wyniki może więcej zarobić. Przynosi to korzyści i jemu i firmie.
 • Pracownik musi być stale oceniany. Mechanizm „ bodźcowania” i kontrolowania to naczynia połączone. Nie ma to jak „ bodźcowanie pieniądzem”. To jest istota zarządzania.
 • Trzeba przyjąć żelazne reguły i system ocen pracowników musi być systemem celowym, czyli za oceną idą konkretne decyzje kadrowe i finansowe.
 • W firmach, w których system ocen pracowników jest powiązany z systemem premiowania ludzie bardzo starają się zasłużyć na premię.    

 

Za którąkolwiek z przedstawionych orientacji się opowiemy, dobrze jest pamiętać, że problem: czy system oceniania pracowników powinien być połączony z gratyfikacją finansową, czy też nie - istnieje. Dla pojawiających się wątpliwości nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć.

 

Competitive Skills

« powrt