Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Coraz więcej firm oferuje zwalnianym pracownikom pomoc w poszukiwaniu nowej pracy?

Zorganizowany outplacement w sytuacji zwolnień grupowych odgrywa zasadniczą rolę. Po pierwsze uświadamia ludziom paradoks ich zwolnienia – jesteś dobry, ale musisz od nas odejść (z przyczyn niezależnych od ciebie), jednak ze względu na to, że jesteś dobry, chcemy Ci pomóc w znalezieniu nowej ciekawej pracy, w której będziesz mógł się dalej rozwijać i realizować swoje cele zawodowe.

Zwolnienia grupowe nie są rzeczą łatwą dla żadnej ze stron, ani dla pracodawcy, a ni dla pracownika. Każda strona coś traci i coś zyskuje. Pracodawca traci pracowników, którzy wcale nie byli złymi pracownikami, a ich zwolnienie wynika z przyczyn nadrzędnych (np. fuzja firm, zmiana lokalizacji siedziby). Pracownik traci miejsce pracy, wynagrodzenie, zostaje chwilowo zachwiane jego poczucie bezpieczeństwa. Warto jednak wiedzieć, że obie strony mogą również zyskać - pracodawca np. zmniejsza koszty, pracownik zaś dostaje szanse znalezienia dla siebie zupełnie nowego miejsca w życiu. „gdyby nie zwolnienia grupowe dziś pewnie nie byłabym dyrektorem personalnym” - śmieje się Pani Joanna, nasza respondentka.

Zorganizowany outplacement w sytuacji zwolnień grupowych odgrywa zasadniczą rolę. Po pierwsze uświadamia ludziom paradoks ich zwolnienia - jesteś dobry, ale musisz od nas odejść (z przyczyn niezależnych od ciebie), jednak ze względu na to, że jesteś dobry, chcemy Ci pomóc w znalezieniu nowej ciekawej pracy, w której będziesz mógł się dalej rozwijać i realizować swoje cele zawodowe.

Outplacement przez niektórych nazywany jest „zwolnieniem monitorowanym”- zwolnieniem, gdyż obejmuje pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub będących już w okresie wypowiedzenia, a monitorowanym, gdyż przez cały okres trwania programu pracodawca przygląda się uważnie i świadczy (sam lub przez firmę zewnętrzną) usługi rynku pracy na rzecz zwalnianych pracowników.

Czy wynika to wyłącznie z dobrej woli pracodawców? Na pewno tak, ale jest również ustawa o promocji zatrudnienia, która zobowiązuje pracodawcę, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy w formie „rynku pracy” oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom.

Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub inne wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest niestety głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. W programie biora udział wyłącznie chętni zwalniani pracownicy. Zazwyczaj statystycznie jest to 65-70% osób zwalnianych w ramach jednego zwolnienia grupowego.

W ramach programu zwalniani pracownicy mogą liczyć między innymi na doradztwo zawodowe i psychologiczne, aktywną pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia, wsparcie w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

 

Competitive Skills

« powrót