Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Burza mózgów – skuteczna grywalizacja na zasadach sprzed lat

Choć słowo „grywalizacja” wciąż jeszcze traktowane jest jako neologizm, w rzeczywistości procesy grywalizacyjne efektywnie funkcjonują w naszym życiu od dawien dawna.

Stają się one oczywiście coraz bardziej nowoczesne, gdyż dopasowują się do możliwości technologicznych i potrzeb rynkowych. Po prostu ewoluują, aż w końcu zostały one szczególnie zauważone, uwypuklone i nazwane definicją.

W tym artykule chciałabym szczególnie podkreślić znaczenie grywalizacji w procesie dochodzenia do wspólnego rozwiązania, np. w trakcie spotkań biznesowych, narad, dyskusji.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na szczególną grywalizację i jej mechanizm działania, którą od dawna wspólnie nazywamy „burzą mózgów”.

„Burza mózgów” jest jedną z metod heurystycznych, odgrywającą niezwykle istotna rolę w procesie rozwiązywania problemów, czy twórczego poszukiwania pomysłów.

Nazwa metody heurystycznej pochodzi od greckiego słowa „heuriska”, co oznacza: znajduję, odkrywam.

Heurystyka jest umiejętnością poszukiwania i odkrywania nowych faktów, a także relacji zachodzących pomiędzy faktami, dzięki czemu możliwe jest dojście do nowych prawd i zastosowanie nowych rozwiązań - w biznesie służących zwiększeniu zaangażowania pracowników, lojalności klientów itp., a w konsekwencji służących interesowi przedsiębiorstwa.

Nazwa tej metody heurystycznej „burza mózgów”  jest dosłownym tłumaczeniem nazwy anglosaskiej „brainstorming”. Metodę tę po raz pierwszy zastosował A.F. Osborne w roku 1939 i od razu spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem i szerokim przyjęciem.

Okazało się bowiem, że zamiast czasochłonnych i mało konkretnych dyskusji, doprowadziła ona do rozwiązania interesującego daną grupę problemu w ciągu kilkunastu minut.

Metoda burzy mózgów polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś problemu. Ważne jest, aby zespół rozwiązujący ten problem wynalazł jak najwięcej pomysłów nowych, niekiedy najbardziej zaskakujących, co stwarza atmosferę swobody i współzawodnictwa.

Wszystkie pomysły są na bieżąco zapisywane i powtarzane głośno przez osobę moderującą spotkanie.

Osoby uczestniczące w burzy mózgów wzajemnie motywują się do generowania pomysłów. Jest to metoda polegająca na jawnej rywalizacji i natychmiastowym prezentowaniu bieżących wyników (zapisywanie pomysłów).

Żaden pomysł nie jest na bieżąco oceniany. Na tym etapie „gry” liczy się ilość pomysłów, a nie ich jakość.

Dopiero po wyczerpaniu wszystkich pomysłów i odnotowaniu ich wszystkich w widocznym miejscu (np. na flipcharcie) następuje drugi etap gry - ocena.

Twórca tej metody wyraźnie oddzielił pierwszy etap gry - fazę poszukiwań, generowania pomysłów od drugiego etapu - fazy oceniania. W jego mniemaniu, w celu osiągnięcia najlepszych efektów tej metody,  w dwóch etapach gry powinny nawet brać udział inne osoby (inne zespoły).

Zaproponował on, aby w pierwszym etapie brał udział zespół zadaniowo - twórczy, składający się z osób wybranych pod kątem rodzaju problemu i powinien on być zróżnicowany zadaniowo:

  • Ok. 50% - specjaliści z danej dziedziny
  • Ok. 30% - specjaliści z dziedzin pokrewnych
  • Ok. 20% osoby zupełnie nie związane z problemem

Nie ma znaczenia, czy osoby wchodzące w skład zespołu znają się, czy też spotykają się po raz pierwszy. Ma jednak olbrzymie znaczenie, aby atmosfera spotkania miała charakter swobodny, „klubowy”, a nawet zabawowy, aby uczestnicy „gry” mogli swobodnie otworzyć się i zaangażować bez krępacji i obaw, że ich pomysły mogłyby zostać skrytykowane, czy wyśmiane. Luźna atmosfera sprzyja uniknięciu pułapek myślenia stricte profesjonalnego, blokującego niekiedy umysł, więc zwiększa efektywność i optymalizację procesu.

Pomysły powinny być zapisywane w taki sposób aby były widoczne dla wszystkich uczestników „gry” przez cały czas spotkania i dodatkowo każdy pomysł powinien dostać odpowiedni „numer ewidencyjny”.

Po zakończeniu pierwszego etapu do gry wkracza drugi zespól - oceniający, składający się już głównie ze specjalistów w zakresie danego problemu. Zespół ten będzie analizował i oceniał zebrane pomysły, w efekcie dochodząc do jednego najbardziej korzystnego rozwiązania. Rozwiązanie to może stanowić wybór jednego z wcześniej zanotowanych pomysłów (w pierwszym etapie gry) lub zupełnie inny pomysł, który zostanie wygenerowany na tej podstawie.

Burza mózgów jest doskonałym przykładem grywalizacji, która efektywnie angażuje uczestników spotkania poprzez takie motywatory jak: porównywanie siebie (swojej aktywności, liczby propozycji) z innymi, zdobywanie „punktów” za odnotowywanie pomysłów, wykorzystywanie posłów innych osób (skojarzenia, podpowiedzi, zależności, relacje), czas trwania (ograniczony maks. do ½ h - zmuszający do mobilizacji i skupienia umysłu), wspólny cel zespołu, zabawa.

Efekty tej metody wskazują na fakt, że nie koniecznie cenne nagrody, ale wiele innych skutecznych motywatorów może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania i aktywizowanie pracowników.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl

więcej o grywalizacji przeczytasz nastronach pierwszego w polsce portalu wiedzy o grywalizacji: www.grywalizacja24.pl

 

« powrót