Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Benchmarking

Wielu mened偶er贸w w swojej pracy stosuje technik臋 benchmarkingu, dla niekt贸rych os贸b termin ten jest nadal obcy. Przyjrzyjmy si臋 zatem podstawowym za艂o偶eniom tej koncepcji.

Wielu mened偶er贸w w swojej pracy stosuje technik臋 benchmarkingu, dla niekt贸rych os贸b termin ten jest nadal obcy. Przyjrzyjmy si臋 zatem podstawowym za艂o偶eniom tej koncepcji. 

Koncepcja 

U podstaw tej techniki zarz膮dzania le偶y za艂o偶enie, 偶e ka偶da firma powinna por贸wnywa膰 si臋 z lepszymi od siebie. Od wiek贸w ludzie staraj膮 si臋 szuka膰 wzorc贸w do na艣ladowania. Konkurencja staje si臋 motorem do podnoszenia efektywno艣ci i jako艣ci produkt贸w i us艂ug. M贸wi膮c wprost benchmarking polega na por贸wnywaniu si臋 z najlepszymi, doskonaleniu swoich dzia艂a艅 poprzez uczenie si臋 od konkurent贸w.  Benchmarking daje ka偶dej firmie mo偶liwo艣膰 poszukiwania ulepsze艅 i innowacyjnych rozwi膮za艅 w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Poprzez ci膮g艂e por贸wnywanie proces贸w, produkt贸w i us艂ug z konkurencj膮 firma mo偶e dokonywa膰 oceny, planowa膰 zmiany i wykorzystywa膰 do艣wiadczenia najlepszych.  

Rodzaje benchmarkingu 

Przedmiotem por贸wna艅 mo偶e by膰 ca艂a firma lub jej procesy. Mo偶na dokona膰 por贸wnania produkt贸w, ich poszczeg贸lnych walor贸w. Oceni膰 mo偶na r贸wnie偶 poszczeg贸lne dzia艂y firmy. Tak naprawd臋 przedmiotem por贸wnania mo偶e sta膰 si臋 ka偶dy element organizacyjny lub procesowy.  

W 艣wietle literatury wyr贸偶niane s膮 trzy rodzaje benchamarkingu:

  • Wewn臋trzny - por贸wnanie dokonane zostaje w ramach organizacji, np. dwa oddzia艂y bankowe
  • Zorientowany na konkurencj臋 - por贸wnanie produkt贸w i us艂ug dokonane zostaje w oparciu o pozyskane informacje dotycz膮ce konkurencji
  • Funkcjonalny - por贸wnanie odnosi si臋 do firm spoza bran偶y. 

Proces por贸wnywania si臋 z najlepszymi 

Proces por贸wnywania ma swoje etapy, wymaga opracowania okre艣lonej procedury post臋powania. Kazimierz Zimniewicz wyr贸偶nia nast臋puj膮ce kroki w procesie benchmarkingu:

1. Wyznaczenie obiektu benchmarkingu

Jak ju偶 wcze艣niej wspomniano, por贸wna膰 mo偶na ca艂e przedsi臋biorstwo, struktury organizacyjne, ale najbardziej sensowne staje si臋 jednak por贸wnanie okre艣lonego procesu lub produktu.

2. Analiza wewn臋trzna

Podczas analizy nale偶y scharakteryzowa膰 dok艂adnie obiekt benchmarkingu. Ju偶 podczas wst臋pnej analizy trzeba pr贸bowa膰 odpowiedzie膰 sobie na pytania: W jaki spos贸b mo偶na ulepszy膰 produkt? Jakiego typu modyfikacje i ulepszenia zastosowa膰?

3. Wyznaczenie partnera 

Na tym etapie nale偶y wybra膰 partnera, kt贸ry stanie si臋 dla nas punktem odniesienia, wzorcem.

4. Analiza partnera

Dokonuj膮c analizy partnera nale偶y wykorzysta膰 wszystkie mo偶liwe dost臋pne 藕r贸d艂a informacji o produktach partnera.

5. Ocena wynik贸w

To najwa偶niejszy etap w procesie benchmarkingu, poniewa偶 je艣li analiza zosta艂a przeprowadzona w odpowiedni spos贸b powinna da膰 cenne wnioski. Poprzez ocen臋 wynik贸w por贸wnania mo偶na otrzyma膰 informacje o warunkach sukcesu partnera.

6. Wprowadzenie zmian

Ostatni etap benchmarkingu polega na opracowaniu planu zmian i wyznaczeniu nowych priorytet贸w. Je艣li ca艂y proces benchmarkingu zosta艂 przeprowadzony w poprawny spos贸b, wyniki analizy mog膮 wyznaczy膰 nowy kierunek dzia艂ania, a same informacje sta膰 motorem do planowania walki konkurencyjnej. 

W膮tpliwo艣ci 

Jak ka偶da koncepcja benchmarking posiada swoje wady. Przede wszystkim jest procesem bardzo czasoch艂onnym i wymagaj膮cym dok艂adnej analizy. Cz臋sto jest traktowany jako spos贸b poszukiwania idealnego rozwi膮zania, co prowadzi niestety na manowce. Prawid艂owo powinien by膰 postrzegany jako proces doskonalenia i poszukiwania innowacyjno艣ci. Kolejn膮 barier膮 w realizacji procesu benchmarkingu jest trudno艣膰 doboru partnera i niejasno艣膰 parametr贸w por贸wnania. Benchmarking budzi r贸wnie偶 pewne kontrowersje. Bardzo blisko jest od por贸wnywania do kopiowania. Kwestie etyczne wykorzystania pewnych zdobytych informacji te偶 budz膮 cz臋sto w膮tpliwo艣ci. Przyk艂adem etycznego wykorzystania benchmarkingu mo偶e by膰 np. wyznaczenie cel贸w - osi膮gni臋cie w ci膮gu X miesi臋cy poziomu sprzeda偶y firmy Y. Nieetycznym i nielegalnym dzia艂aniem by艂by natomiast „benchmarking” polegaj膮cy na osi膮gni臋ciu tego poziomu sprzeda偶y poprzez plagiat kampanii reklamowej firmy Y b膮d藕 wykorzystanie jej poufnych danych finansowych. 

Podsumowanie 

Zawsze wyznaczali艣my sobie cele i standardy w odniesieniu do otoczenia - zar贸wno w 偶yciu prywatnym jak i biznesowym. Warto wykorzystywa膰 technik臋 benchmarkingu jako spos贸b podnoszenia konkurencyjno艣ci poprzez doskonalenie us艂ug i produkt贸w. Kwestie etyczne pozostaj膮 - jak zawsze - do rozwa偶enia samych mened偶er贸w kieruj膮cych procesem benchmarkingu.  

Competitive Skills

« powr髏