Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Bankrutem być ....

Możesz ogłosić upadłość nawet nie posiadając firmy... Posłowie przez kilka lat przygotowywali przepisy regulujące możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby prywatne. W końcu doczekaliśmy się - przepisy weszły w życie.

Eksperci jednak uważają, że pomogą one tylko co dziesiątej zadłużonej rodzinie.
„Upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności - np. długotrwała choroba czy niezawiniona utrata pracy.” (Sygnały Prawne).

O upadłości bądź nie będzie decydował sąd.

Upadłość polega na spieniężeniu majątku dłużnika w celu spłaty jego zobowiązań finansowych. Sąd może ogłosić upadłość dłużnika tylko 1 raz na 10 lat. W przypadku, gdy sprzedaż majątku dłużnika nie wystarczy do pokrycia jego zobowiązań, sąd na wniosek dłużnika, orzeknie o planie spłat tych wierzytelności w ciągu pięciu lat. W planie tym będzie uwzględniona wysokość zarobków zadłużonej osoby.

W okresie realizacji planu spłat zobowiązań, dłużnik nie będzie mógł zaciągać żadnych nowych pożyczek, kredytów, ani też korzystać z kart kredytowych i płatniczych. Będzie również zobligowany do składania raz w roku sprawozdania z wykonania planu spłat zadłużenia.

Orzeczenie sądu o upadłości osoby fizycznej jest możliwe również w takich krajach jak: Niemcy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Finlandia, Luksemburg.

Competitive Skills

Źródło: UOKiK i Sygnały Prawne

« powrt