Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Asertywność - nie agresywność!

Asertywność ma pejoratywny odbiór obiegowy. Utarło się uważać, że osoba asertywna to ktoś niemalże agresywny, kto bez ogródek mówi "nie" idący przez życie przebojem, nie liczący się z odczuciami innych.

Asertywność ma pejoratywny odbiór obiegowy. Utarło się uważać, że osoba asertywna to ktoś niemalże agresywny, kto „bez ogródek” mówi „nie”, idący przez życie przebojem, nie liczący się z odczuciami innych. Ostatnio coraz bardziej promujemy postawę asertywną wśród menedżerów, zapraszając na szkolenia typu - „bądź asertywny nie daj się innym!” lub „pewnie wyrażaj swoje uczucia i poglądy”.

Co gorsza, coraz częściej profesjonaliści od asertywności źle interpretują jej znaczenie skupiając się nadmiernie na „własnym ego” zapominając o ogromnym znaczeniu jakie odgrywa w tym rodzaju komunikacji druga osoba i jej emocje.

Generalnie asertywność nie polega jedynie na tym aby jasno wyrażać swoje zdanie. Człowiek asertywny, to ktoś, kto potrafi stać na straży własnych praw z równoczesnym szanowaniem i respektowaniem praw innych osób. Dlatego właśnie mówiąc o asertywności musimy wspomnieć również o empatii, czyli wczuwaniu się w sytuację drugiej osoby, tak aby wyrażając „siebie” nie zranić jej uczuć.

Mając więc do czynienia z asertywnością dotykamy równocześnie problemu pewnej wrażliwości interpersonalnej.

Spójrzmy więc, jak w tym momencie zmienia się rozumienie pojęcia asertywności, jak nabiera dużo głębszego znaczenia.

Skoro więc asertywność wymaga od nas wrażliwości, a nie każdy człowiek wrażliwy być potrafi - to raczej swojakiego rodzaju dyspozycja - cecha niż umiejętność.

Dlatego właśnie tak trudno być asertywnym.

Zadajmy więc sobie pytanie, czy każdy człowiek może nauczyć się asertywności? 

Rzadko zdarzają się ludzie, którzy po prostu są asertywni. Zdecydowanie częściej spotkać można osobę wrażliwą - tak naprawdę większość ludzi jest wrażliwych. Będąc wrażliwym, można również wyrażać inne niż asertywne - bardziej skrajne formy zachowań: 

  1. Zachowania agresywne,
  2. Zachowania uległe. 

Agresywność wiąże się z obroną własnych uczuć i poglądów kosztem drugiej osoby. Wówczas w celu zapewnienia sobie korzyści ranimy drugą osobę, narażając ją na stratę, np. moralną. W tym momencie spełniamy tylko jeden wymóg asertywności, którym jest wyrażanie własnego zdania. 

Zachowania uległe natomiast polegają na preferowaniu zdania drugiej osoby nad własnym zdaniem. W takiej sytuacji naszym kosztem spełniamy oczekiwania innego człowieka. W tym przypadku spełniamy również tylko jeden z dwóch wymogów asertywności - liczymy się z uczuciami innej osoby.

Obu wyżej opisanym sytuacjom towarzyszą negatywne emocje, które odczuwamy. Jedynym rozwiązaniem jest znalezienie środka - czyli właśnie asertywności, która pozwala nam zachowywać się w sposób nie agresywny i nie uległy.  

Dlatego właśnie nad asertywnością trzeba pracować i się jej uczyć. Trzeba nauczyć się odmawiać, jednak nie używając suchego słowa „nie”. Należy być stanowczym, ale jednocześnie spokojnym i opanowanym. W takiej właśnie atmosferze możemy jasno artykułować nasze odczucia. Wypowiadając swoje zdanie musimy śledzić reakcję naszego rozmówcy i do niej dopasowywać nasz komunikat.

Warto w takich sytuacjach używać języka korzyści, czyli np. zamiast oznajmić szefowi : „Nie przygotuję tych zestawień na jutro” - co tez byłoby jasnym komunikatem, jednakże mogłoby wywołać silna reakcję emocjonalną ze strony szefa, zwłaszcza jeśli opracowanie materiału na jutro ma rzeczywiście istotne znaczenie.

W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest użycie słów typu: „Przeanalizowałem problem. Żeby przygotować te zestawienia naprawdę profesjonalnie i uniknąć niepotrzebnych błędów, proponuję, abyśmy jeszcze raz ustalili ostateczny termin dla tych zadań”.

Zachowania asertywne mają właściwość wywoływania równie asertywnych zachowań z drugiej strony. Oznacza to, że jeśli nauczysz się profesjonalnej komunikacji asertywnej, inni, z którymi na co dzień przebywasz też będą się jej uczyć od Ciebie przez naśladownictwo.

Wynika to głównie z faktu, że człowiek ma tendencję do naśladowania swoich autorytetów wewnętrznych, zaś ludzie asertywni częściej postrzegani są jako profesjonaliści i częściej stają się nawet nieświadomymi autorytetami wewnętrznymi dla innych ludzi z ich otoczenia.

Jeśli więc chcesz aby inni byli asertywni wobec Ciebie, sam bądź asertywny!

  

Competitive Skills

« powrót